NewsNouveauxNieuws
ArticlesStatutsStatuten
CalendarCalendrierKalender
QualificationQualificationsKwalificatie
OpenOpenOpen
Trial ResultsRésultats ConcoursTrial resultaten
ClinicsClinicsClinics
ContactContactContact
About usInfoOver ons
Becoming memberDevenir membreLid worden
Qualif WorldQualif WorldKwalif World
Open ResRes OuvertsOpen Res
FotosPhotosGalerij
Dender Qualif 2016Dender Qualif 2016Dender Kwalif 2016
Rules Qualif 16/17Régl.Qualif. 16/17Regl.Kwalif. 16/17
Rules Qualif 17/18/19Régl.Qualif. 17/18/19Regl.Kwalif. 17/18/19
HomeAccueil
Kalender alle eventsCalendrier global
ReglementenRèglements
Favoriete LinksLiens Favoris
TranslateTraduisezVertaal
List Qual. EC 2017Liste Qual. EC 2017
ResultsRésultatsResultaten
List St Ferd.Lijst St Ferd.Liste St Ferd.
KingsCupKingsCupKingsCup
EsseneTrialEsseneTrialEsseneTrial
4th Bosdreeftrial4de Bosdreeftrial4ème Bosdreeftrial
List HoevetrialListe HoevetrialLijst Hoevetrial
Balen 2017Balen 2017Balen 2017
RegistrationInscriptionsInschrijvingen
List STCListe STCLijst STC
Qualif EC17Kwalif EC17Qualif EC17
NewsNieuwsNouveaux
List BBCC_2017Lijst BBCC_2017Liste BBCC_2017
Reg BBCC 2017Ins BBCC 2017Inscr BBCC 2017
Binderveld 2017Binderveld 2017Binderveld 2017
List BinderveldListe BinderveldLijst Binderveld
List DenderTrialLijst DenderTrialListe DenderTrial
DendertrialDendertrialDendertrial
Qualif EC18Kwalif EC18Qualif EC18
Halloween trial 2017Halloween trial 2017Halloween 2017
List HalloweenListe HalloweenLijst Halloween
Belg Champ Cl3 17Champ Belge Cl3 17Belg Kamp Cl3 17
List BC Kl3 17Liste CB Cl3 17Lijst BK Kl3 17
List de DenderListe De denderLijst De Dender
List Kesterheide 17Liste Kesterheide 17Lijst Kesterheide 17
Labyrinth 2017Doolhof 2017Labyrinthe 2017
List Labyrinth 17Lijst Doolhof 17Liste Labyrinthe 17
Status Cl 1->2->3Status Kl 1->2->3Promo Cl 1->2->3
BK Kl 3 2017CB Cl 3 2017BC Cl 3 2017
Halloween 2017Halloween 2017Halloween 2017
List Christmas 2017Liste Noël 2017Lijst Kerstballen 2017
Christmas trial 2017Conc Noël 2017Kerstballen trial 2017
Labyrint 2017Labyrinthe 2017Doolhof 2017
Labyrint 2017Labyrinthe 2017Doolhof 2017
Christmas Trial 17Noël 17Kerstb 17
Christmas 17Noël 17Kerstb 17
StPatrick 2018StPatrick 2018StPatrick 2018
List StPatrickLijst StPatrickListe StPatrick
List Airport 2018Liste Airport 2018Lijst Airport 2018
OrganizersOrganisatorenOrganisateurs
Balen Trial March 2018Balen Trial Mars 2018Balen Trial Maart 2018
List Balen Mar 18Liste Balen Mar 18Lijst Balen Mar 18
Kelcht.. Trial 18Kelcht.. Trial 18Kelcht.. Trial 18
List Kelchter.. 18Lijst Kelchter.. 18Liste Kelchter.. 18
Org KelchterhoefOrg KelchterhoefOrg Kelchterhoef
St Patrick 2018St Patrick 2018St Patrick 2018
List BBCC Classic 2018Liste BBCC Classic 2018Lijst BBCC Classic 2018
St Ferd Trial 2018St Ferd Trial 2018Conc. St Ferd 2018
List St Ferd 18Lijst St Ferd 18Liste St Ferd 18
Airport Trial 2018Airport Trial 2018Conc. Airport 2018
Lijst BK Pinkst. trial Liste CB Pinkst. List BC Pinkst.
BK Pinkster. 18CB Pentecôte 18BC Pentecost 18
Kelchterhoef 2018Kelchterhoef 2018Kelchterhoef 2018
Essene 2018Essene 2018Essene 2018
List Essene 18Liste Essene 18Lijst Essene 18
BBCC Classic 2018 (EC18)BBCC Classic 2018 (EC18)BBCC Classic 2018 (EC18)
Qualif EC2018 06-18Kwalif EK2018 06-18Qualif CE2018 06-18
List EC2018 06-18Liste CE2018 06-18Lijst EK2018 06-18
King Trial 18Conc King 18King Trial 18
List King 18Liste King 18Lijst King 18
Essene KC 18Essene KC 18Essene KC 18
List Challenger 18Liste Challenger 18Lijst Challenger 18
List Kinrooi 18Liste Kinrooi 18Lijst Kinrooi 18
List Waterloo 2018Liste Waterloo 2018Lijst Waterloo 2018
List Team Trial 18Liste Team Trial 18Lijst Team Trial 18
Dender Trial 2018Dendertrial 2018Concours Dender 2018
List Dender Trial 2018Lijst Dendertrial 2018Liste concours Dender 2018
Waterloo 18Waterloo 18Waterloo 18
Jalhay 2018Jalhay 2018Jalhay 2018
AllSaints 18Toussaint 18Allerh. 18
List allSaints18Lijst Allerh. 18Liste Toussaint 18
List Fraiture TrialListe Conc FraitureLijst Fraiture Trial
AllSaints 18Toussaint 18AllerH 18
Christmas 2018Noël 2018KBT 2018
Christmas Trial KC and EC19Concours Noël KC et CE19Kerstballentrial KC en EK19
Hill trial 19 Kl2Concours Hill 19 Cl2Hill trial 19 Cl2
Hill trial 19 Kl3 PreKwal Concours Hill trial 19 Cl3 PreQual Hill trial 19 Cl3 PreQual
Kagge trial 19 Kl3 PreKwalConcours Kagge 19 Cl3 PrequalKagge trial 19 Cl3 PreQual
Lijst Hill19 Kl2Liste Hill19 Cl2Lijst Hill19 Cl2
Lijst Hill19 Kl3Liste Hill19 Cl3List Hill19 Cl3
Lijst Kagge19 Kl3Liste Kagge19 Cl3List Kagge19 Cl3
BBCC Trial 19 Cl1BBCC Trial 19 Cl1BBCC Trial 19 Kl1
List BBCC19 Cl1/RListe BBCC19 Cl1/DébLijst BBCC19 Kl1/Beg
Hill 2019 Cl3Hill 2019 Cl3Hill 2019 Kl3
English
Essene Trial 2019 Cl 1-2Essene Trial 2019 Kl 1-2Conc Essene 2019 Cl 1-2
List Essene 2019Liste Essene 2019Lijst Essene 2019
De Boender Trial 19 Cl1-2Concours De Boender 19 Cl 1-2
List De Boender 19 Cl1-2Liste De Boender 19 Cl 1-2Lijst De Boender 19 Kl 1-2
BLC Jalhay 2019BLC Jalhay 2019BLC Jalhay 2019
List Jalhay 19Liste Jalhay 19Lijst Jalh19 Kl3
List Bio 19 Cl3Liste Bio 19 Cl3Lijst Bio 19 Kl3
List Airport 19Liste Airport 19Lijst Airport 19
Airport 19 Cl 1Airport 19 Cl 1Airport 19 Kl 1
Airport 19 Cl 2 BCAirport 19 Cl 2 CBAirport 19 Kl 2 BK
Airport 19 Cl 3Airport 19 Cl 3Airport 19 Kl 3
Kagge Hill2 Cl3Kagge Hill2 Kl3Kagge Hill2 Cl3
List KaggeHill2 Cl3Lijst KaggeHill2 Kl3Liste KaggeHill2 Cl3
BBCC Classic 19BBCC Classic 19BBCC Classic 19
List BBCC Cl. 19Liste BBCC Cl. 19Lijst BBCC Cl. 19
Jalhay Trial 2019 Cl3Conc. Jalhay 2019 Cl3Jalhay Trial 2019 Kl3
Havinnes 19Havinnes 19Havinnes 19
List Havinnes 19Liste Havinnes 19Lijst Havinnes 19
Battice Trial 19 Cl3Battice 19 Cl3Battice Trial 19 Kl3
Kagge Trial 2 2019Kagge Trial 2 2019Kagge Trial 2 2019
St Ferdinand 19 BC Cl 1St Ferdinand 19 CB Cl 1St Ferdinand 19 BK Kl 1
List St Ferd 19Liste St Ferd 19Lijst St Ferd 19
List Limburg Cup 19Liste Limburg Cup 19Lijst Limburg Cup 19
Airport Trial 2019Concours Airport 2019Airport Trial 2019
Reg. World 2020 QualifInscr. qualification World 2020Reg. kwalificatie World 2020
List candidates World2020Liste candidats World2020Lijst World2020 kandidaten
Autarky 2019Autarky 2019Autarky 2019
List Autarky 19Liste Autarky 19Lijst Autarky 2019
Havinnes 2019Havinnes 2019Havinnes 2019
Pentecost 19Pinksteren 19Pentecôte 19
BI HeuvellandBI ValléeBI Heuvelland
List BI TrialsListe concours BILijst BI Trials
BI Trial Heuvel.-KermisBI Vallée Kerm.BI Heuvel.-Kermis
Practice Heuvel. Nr2Pratique Vallée Nr2Praktijk Heuvel. Nr2
Practice Heuvel. Nr1Pratique Vallée Nr1Praktijk Heuvel. Nr1
Geel 2019 Cl3Geel 2019 Cl3Geel 2019 Kl3
Lijst Bokrijk 19Liste Bokrijk 19List Bokrijk 19
List Bovy Trial 20Liste Bovy Trial 20Lijst Bovy Trial 20
List BLC 19Liste BLC 19Lijst BLC 19
BLC 19BLC 19BLC 19
Autarky Trial 2019 Cl3Conc. Autarky 2019 Cl3Autarky Trial 2019 Kl3
List Dender 19 trialListe conc. Dender 19Lijst Dender 19 trial
List Winter trial 19Liste Conc Hiver 19Lijst Winter trial 19
Liste Arden. 19Lijst Arden. 19List Arden. 19
List Sat_SylvesterListe Sat_SylvesterLijst Sat_Sylvester
Saturday Sylvester 2019Saturday Sylvester 2019Saturday Sylvester 2019
Leapday trialConcours leapdayLeapday trial
List Leapday TrialListe concours leapday Lijst Leapday trial
Airport 20 Cl 2Airport 20 Cl 2Airport 20 Kl 2
Airport 20 Cl 3Airport 20 Cl 3Airport 20 Kl 3
Airport 20 Cl 1Airport 20 Cl 1Airport 20 Kl 1
Lijst Airport 2020Liste Conc. Airport 2020List Airport 2020
List Robertville 2020Liste Robertville 2020Lijst Robertville 2020
List Westh trial 20Lijst Westh Trial 20Liste concours Westh 20
Registration Qualif Continental 20Registratie Kwalif Continental 20Inscription Qualif Continental 20
List Qual Conti 2020Lijst Kwal Conti 2020Liste Qual Conti 2020
List Mid-Harvest TrialListe Mi-RécolteLijst Halfoogst Trial
Mid-Harvest 20Mi-Récolte 20Halfoogst 20
Autarky 2020Autarky 2020Autarky 2020
List Autarky 2020Liste Autarky 2020Lijst Autarky 2020
Bovy PreQu 20PreQu Bovy 20Bovy PreKw 20

Inschrijvingen voor Klasse 1

ID
TrialVoornaam
Handler
Hond
Klasse
ZatBW
5276Concours Westhoek Cl 1-2JeromeDuvalNext110
5300Westhoek Trial Kl 1-2LeoVangeelJack110
5306Westhoek Trial Kl 1-2RudySchneiderGyp110
5309Westhoek Trial Kl 1-2HansVanmeenenGael110
5313Westhoek Trial Kl 1-2LucRaedemaekersBuck110
5317Westhoek Trial Kl 1-2GinoVan EeckhoudtGus110
5319Westhoek Trial Kl 1-2FreddyStaelensJim110
5322Concours Westhoek Cl 1-2FrédéricFrançoisNino110
5324Westhoek Trial Kl 1-2PeterKoleJed110
5325Westhoek Trial Kl 1-2NinaKoleSally110
5340Westhoek Trial Kl 1-2BartBuyleScott110
5348Concours Westhoek Cl 1-2VinayHodyHindi110
5354Concours Westhoek Cl 1-2DominiqueLallemandRoca Sajou110
5355Concours Westhoek Cl 1-2AbdouAissaouiFiras110
5358Concours Westhoek Cl 1-2AbdouAissaouiZika110
5390Westhoek Trial Kl 1-2KristelVan SchaverbekeKerby Warre110
5399Westhoek Trial Kl 1-2OmerMeulBell110
5401Westhoek Trial Kl 1-2DanielaJuchnewskiSweet110
Result: 18

Reservelijst Kl 1

——

Inschrijvingen voor Klasse 2

ID
TrialVoornaam
Handler
Hond
Klasse
ZonBW
5277Concours Westhoek Cl 1-2EmilienDuboisGarry210
5278Concours Westhoek Cl 1-2ManonFinNyx210
5279Concours Westhoek Cl 1-2MyriamClouetNyp210
5280Concours Westhoek Cl 1-2MyriamClouetSpot210
5281Concours Westhoek Cl 1-2MyriamClouetMoss210
5292Westhoek Trial Kl 1-2KevinWillemsNora210
5293Westhoek Trial Kl 1-2NeleVan MeulenbekeTess210
5294Westhoek Trial Kl 1-2KristelVan SchaverbekeTorr210
5295Westhoek Trial Kl 1-2AndréRamaekersGizmo210
5296Westhoek Trial Kl 1-2MarcelPeetersTaff211
5297Westhoek Trial Kl 1-2RonaldDe beukelaerJill210
5298Westhoek Trial Kl 1-2LusVercruysseCap210
5301Westhoek Trial Kl 1-2LusVercruysseMiley211
5302Westhoek Trial Kl 1-2ElianeVerbovenPuck211
5304Westhoek Trial Kl 1-2DavidVanhoornePrimm211
5305Westhoek Trial Kl 1-2DavidVanhoorneWhisper210
5310Westhoek Trial Kl 1-2HansVanmeenenGael211
5311Westhoek Trial Kl 1-2TinekeEeckhoutVic210
5312Westhoek Trial Kl 1-2TinekeEeckhoutJim210
5320Westhoek Trial Kl 1-2FreddyStaelensJim210
5328Westhoek Trial Kl 1-2RafDewinterMaeglin Pete210
5338Westhoek Trial Kl 1-2PhilippeDumoulinTodd210
5341Westhoek Trial Kl 1-2BartBuyleScott211
5342Westhoek Trial Kl 1-2BartBuylePedro211
5347Westhoek Trial Kl 1-2AnnVerhulstLee211
5409Westhoek Trial Kl 1-2RafVrintsNouska210
5412Westhoek Trial Kl 1-2ElianeVerbovenEllis211
5413Westhoek Trial Kl 1-2ElianeVerbovenVita211
Result: 28

Reservelijst Kl 2

——

Participants Classe 1

ID
Trial
First Name
Surname
DogClassSatOC
5276Concours Westhoek Cl 1-2JeromeDuvalNext110
5300Westhoek Trial Kl 1-2LeoVangeelJack110
5306Westhoek Trial Kl 1-2RudySchneiderGyp110
5309Westhoek Trial Kl 1-2HansVanmeenenGael110
5313Westhoek Trial Kl 1-2LucRaedemaekersBuck110
5317Westhoek Trial Kl 1-2GinoVan EeckhoudtGus110
5319Westhoek Trial Kl 1-2FreddyStaelensJim110
5322Concours Westhoek Cl 1-2FrédéricFrançoisNino110
5324Westhoek Trial Kl 1-2PeterKoleJed110
5325Westhoek Trial Kl 1-2NinaKoleSally110
5340Westhoek Trial Kl 1-2BartBuyleScott110
5348Concours Westhoek Cl 1-2VinayHodyHindi110
5354Concours Westhoek Cl 1-2DominiqueLallemandRoca Sajou110
5355Concours Westhoek Cl 1-2AbdouAissaouiFiras110
5358Concours Westhoek Cl 1-2AbdouAissaouiZika110
5390Westhoek Trial Kl 1-2KristelVan SchaverbekeKerby Warre110
5399Westhoek Trial Kl 1-2OmerMeulBell110
5401Westhoek Trial Kl 1-2DanielaJuchnewskiSweet110
Result: 18

Reserve list Cl 1

——

List Class 2

ID
Trial
First Name
Surname
DogClassSunOC
5277Concours Westhoek Cl 1-2EmilienDuboisGarry210
5278Concours Westhoek Cl 1-2ManonFinNyx210
5279Concours Westhoek Cl 1-2MyriamClouetNyp210
5280Concours Westhoek Cl 1-2MyriamClouetSpot210
5281Concours Westhoek Cl 1-2MyriamClouetMoss210
5292Westhoek Trial Kl 1-2KevinWillemsNora210
5293Westhoek Trial Kl 1-2NeleVan MeulenbekeTess210
5294Westhoek Trial Kl 1-2KristelVan SchaverbekeTorr210
5295Westhoek Trial Kl 1-2AndréRamaekersGizmo210
5296Westhoek Trial Kl 1-2MarcelPeetersTaff211
5297Westhoek Trial Kl 1-2RonaldDe beukelaerJill210
5298Westhoek Trial Kl 1-2LusVercruysseCap210
5301Westhoek Trial Kl 1-2LusVercruysseMiley211
5302Westhoek Trial Kl 1-2ElianeVerbovenPuck211
5304Westhoek Trial Kl 1-2DavidVanhoornePrimm211
5305Westhoek Trial Kl 1-2DavidVanhoorneWhisper210
5310Westhoek Trial Kl 1-2HansVanmeenenGael211
5311Westhoek Trial Kl 1-2TinekeEeckhoutVic210
5312Westhoek Trial Kl 1-2TinekeEeckhoutJim210
5320Westhoek Trial Kl 1-2FreddyStaelensJim210
5328Westhoek Trial Kl 1-2RafDewinterMaeglin Pete210
5338Westhoek Trial Kl 1-2PhilippeDumoulinTodd210
5341Westhoek Trial Kl 1-2BartBuyleScott211
5342Westhoek Trial Kl 1-2BartBuylePedro211
5347Westhoek Trial Kl 1-2AnnVerhulstLee211
5409Westhoek Trial Kl 1-2RafVrintsNouska210
5412Westhoek Trial Kl 1-2ElianeVerbovenEllis211
5413Westhoek Trial Kl 1-2ElianeVerbovenVita211
Result: 28

Reserve List Class 2

——

Liste Classe 1

ID
Concours
Prénom
Nom
ChienClasseSamHC
5276Concours Westhoek Cl 1-2JeromeDuvalNext110
5300Westhoek Trial Kl 1-2LeoVangeelJack110
5306Westhoek Trial Kl 1-2RudySchneiderGyp110
5309Westhoek Trial Kl 1-2HansVanmeenenGael110
5313Westhoek Trial Kl 1-2LucRaedemaekersBuck110
5317Westhoek Trial Kl 1-2GinoVan EeckhoudtGus110
5319Westhoek Trial Kl 1-2FreddyStaelensJim110
5322Concours Westhoek Cl 1-2FrédéricFrançoisNino110
5324Westhoek Trial Kl 1-2PeterKoleJed110
5325Westhoek Trial Kl 1-2NinaKoleSally110
5340Westhoek Trial Kl 1-2BartBuyleScott110
5348Concours Westhoek Cl 1-2VinayHodyHindi110
5354Concours Westhoek Cl 1-2DominiqueLallemandRoca Sajou110
5355Concours Westhoek Cl 1-2AbdouAissaouiFiras110
5358Concours Westhoek Cl 1-2AbdouAissaouiZika110
5390Westhoek Trial Kl 1-2KristelVan SchaverbekeKerby Warre110
5399Westhoek Trial Kl 1-2OmerMeulBell110
5401Westhoek Trial Kl 1-2DanielaJuchnewskiSweet110
Result: 18

Liste Réserves Classe 1

——

Liste Classe 2

ID
Concours
Prénom
Nom
ChienClasseDiHC
5277Concours Westhoek Cl 1-2EmilienDuboisGarry210
5278Concours Westhoek Cl 1-2ManonFinNyx210
5279Concours Westhoek Cl 1-2MyriamClouetNyp210
5280Concours Westhoek Cl 1-2MyriamClouetSpot210
5281Concours Westhoek Cl 1-2MyriamClouetMoss210
5292Westhoek Trial Kl 1-2KevinWillemsNora210
5293Westhoek Trial Kl 1-2NeleVan MeulenbekeTess210
5294Westhoek Trial Kl 1-2KristelVan SchaverbekeTorr210
5295Westhoek Trial Kl 1-2AndréRamaekersGizmo210
5296Westhoek Trial Kl 1-2MarcelPeetersTaff211
5297Westhoek Trial Kl 1-2RonaldDe beukelaerJill210
5298Westhoek Trial Kl 1-2LusVercruysseCap210
5301Westhoek Trial Kl 1-2LusVercruysseMiley211
5302Westhoek Trial Kl 1-2ElianeVerbovenPuck211
5304Westhoek Trial Kl 1-2DavidVanhoornePrimm211
5305Westhoek Trial Kl 1-2DavidVanhoorneWhisper210
5310Westhoek Trial Kl 1-2HansVanmeenenGael211
5311Westhoek Trial Kl 1-2TinekeEeckhoutVic210
5312Westhoek Trial Kl 1-2TinekeEeckhoutJim210
5320Westhoek Trial Kl 1-2FreddyStaelensJim210
5328Westhoek Trial Kl 1-2RafDewinterMaeglin Pete210
5338Westhoek Trial Kl 1-2PhilippeDumoulinTodd210
5341Westhoek Trial Kl 1-2BartBuyleScott211
5342Westhoek Trial Kl 1-2BartBuylePedro211
5347Westhoek Trial Kl 1-2AnnVerhulstLee211
5409Westhoek Trial Kl 1-2RafVrintsNouska210
5412Westhoek Trial Kl 1-2ElianeVerbovenEllis211
5413Westhoek Trial Kl 1-2ElianeVerbovenVita211
Result: 28

Liste Réserves Classe 2

——