NewsNouveauxNieuws
ArticlesStatutsStatuten
CalendarCalendrierKalender
QualificationQualificationsKwalificatie
OpenOpenOpen
Trial ResultsRésultats ConcoursTrial resultaten
ClinicsClinicsClinics
ContactContactContact
About usInfoOver ons
Becoming memberDevenir membreLid worden
Qualif WorldQualif WorldKwalif World
Open ResRes OuvertsOpen Res
FotosPhotosGalerij
Dender Qualif 2016Dender Qualif 2016Dender Kwalif 2016
Rules Qualif 16/17Régl.Qualif. 16/17Regl.Kwalif. 16/17
Rules Qualif 17/18Régl.Qualif. 17/18Regl.Kwalif. 17/18
HomeAccueil
Kalender alle eventsCalendrier global
ReglementenRèglements
Favoriete LinksLiens Favoris
TranslateTraduisezVertaal
List Qual. EC 2017Liste Qual. EC 2017
ResultsRésultatsResultaten
List St Ferd.Lijst St Ferd.Liste St Ferd.
KingsCupKingsCupKingsCup
EsseneTrialEsseneTrialEsseneTrial
4th Bosdreeftrial4de Bosdreeftrial4ème Bosdreeftrial
List HoevetrialListe HoevetrialLijst Hoevetrial
Balen 2017Balen 2017Balen 2017
RegistrationInscriptionsInschrijvingen
List STCListe STCLijst STC
Qualif EC17Kwalif EC17Qualif EC17
NewsNieuwsNouveaux
List BBCC_2017Lijst BBCC_2017Liste BBCC_2017
Reg BBCC 2017Ins BBCC 2017Inscr BBCC 2017
Binderveld 2017Binderveld 2017Binderveld 2017
List BinderveldListe BinderveldLijst Binderveld
List DenderTrialLijst DenderTrialListe DenderTrial
DendertrialDendertrialDendertrial
Qualif EC18Kwalif EC18Qualif EC18
Halloween trial 2017Halloween trial 2017Halloween 2017
List HalloweenListe HalloweenLijst Halloween
Belg Champ Cl3 17Champ Belge Cl3 17Belg Kamp Cl3 17
List BC Kl3 17Liste CB Cl3 17Lijst BK Kl3 17
List de DenderListe De denderLijst De Dender
List Kesterheide 17Liste Kesterheide 17Lijst Kesterheide 17
Labyrinth 2017Doolhof 2017Labyrinthe 2017
List Labyrinth 17Lijst Doolhof 17Liste Labyrinthe 17
Status Cl 1->2->3Status Kl 1->2->3Promo Cl 1->2->3
BK Kl 3 2017CB Cl 3 2017BC Cl 3 2017
Halloween 2017Halloween 2017Halloween 2017
List Christmas 2017Liste Noël 2017Lijst Kerstballen 2017
Christmas trial 2017Conc Noël 2017Kerstballen trial 2017
Labyrint 2017Labyrinthe 2017Doolhof 2017
Labyrint 2017Labyrinthe 2017Doolhof 2017
Christmas Trial 17Noël 17Kerstb 17
Christmas 17Noël 17Kerstb 17
StPatrick 2018StPatrick 2018StPatrick 2018
List StPatrickLijst StPatrickListe StPatrick
List Airport 2018Liste Airport 2018Lijst Airport 2018
OrganizersOrganisatorenOrganisateurs
Balen Trial March 2018Balen Trial Mars 2018Balen Trial Maart 2018
List Balen Mar 18Liste Balen Mar 18Lijst Balen Mar 18
Kelcht.. Trial 18Kelcht.. Trial 18Kelcht.. Trial 18
List Kelchter.. 18Lijst Kelchter.. 18Liste Kelchter.. 18
Org KelchterhoefOrg KelchterhoefOrg Kelchterhoef
St Patrick 2018St Patrick 2018St Patrick 2018
List BBCC Classic 2018Liste BBCC Classic 2018Lijst BBCC Classic 2018
St Ferd Trial 2018St Ferd Trial 2018Conc. St Ferd 2018
List St Ferd 18Lijst St Ferd 18Liste St Ferd 18
Airport Trial 2018Airport Trial 2018Conc. Airport 2018
Lijst BK Pinkst. trial Liste CB Pinkst. List BC Pinkst.
BK Pinkster. 18CB Pentecôte 18BC Pentecost 18
Kelchterhoef 2018Kelchterhoef 2018Kelchterhoef 2018
Essene 2018Essene 2018Essene 2018
List Essene 18Liste Essene 18Lijst Essene 18
BBCC Classic 2018 (EC18)BBCC Classic 2018 (EC18)BBCC Classic 2018 (EC18)
Qualif EC2018 06-18Kwalif EK2018 06-18Qualif CE2018 06-18
List EC2018 06-18Liste CE2018 06-18Lijst EK2018 06-18
King Trial 18Conc King 18King Trial 18
List King 18Liste King 18Lijst King 18
Essene KC 18Essene KC 18Essene KC 18
List Challenger 18Liste Challenger 18Lijst Challenger 18
List Kinrooi 18Liste Kinrooi 18Lijst Kinrooi 18
List Waterloo 2018Liste Waterloo 2018Lijst Waterloo 2018
logo
Stacks Image p1244_n14

Onze sponsor van de KingscupNotre sponsor de la KingscupOur sponsor for the Kingscup


Kingspetfood

Moorselbaan 252

9300 Aalst

Kingspetfood

Classe 3 Vlissegem trialVlissegem trial(BE) Class 3, Klasse 3 Vlissegem trial
Stacks Image 2517
WE (Zat + Zon) Resultaat Klasse 3

Handler Dog WE Points
Chris Caerts Mac 204
Eliane Verboven May Ellis 196
Marcel Peeters Sweep 188
Joris Broes Flyh 188
Gerda Luypaers Jake 186
Eliane Verboven Mona 183
Marcel Peeters Lyn 180
Ines Broes Moss 179
Jef Vanlaer Pam 176
Chris Caerts Pero 175
Joris Broes Bess 172
Paul Wellemans Hero 165
Ines Broes Glen 165
Paul Wellemans Olly 163
Paul Van Hoof Zeb 159
Eliane Verboven Pip 155
Kevin Willems Roy 155
Paul Wellemans Lenz 145
Ronald De Beukelaer Mel 141
Paul Reynders Mosh 140
Eugeen Kennes Jaff 138
Jef Vanlaer Irpa 138
Guy Van Cutsem Kep 136
Johan Hugelier Kate 127
Ann Verhulst Quinn 116
Nicola Anneloro Pearl 100
Nicola Anneloro Judy 100
Eugeen Kennes Jed 92
Marcel Peeters Ghlen 88
Robert Meyers Mac 83
Marc Boudt Skipper 82
Nicola Anneloro E Time 79
Hilde De Waerhert Gaz 63
Annie Vanderlinck Kilcreen Alec 58
Antoine Cools Usk 54
Marc Boudt Rob 54
Johny Dugardijn Jack 0
Annie Vanderlinck Kilcreen Lad 0
Annie Vanderlinck Karven Rock 0
Tina Eicher Nuts 0
Marc Van der Meeren Kila 0
Johan Blockx Meg 0
Johan Blockx Mirk 0
—————————————————————————————————————

Resultaten Zat Klasse 3

—————————————————————————————————————

BK staat voor "Buiten Kwalificatie" en duidt deelnemers aan die niet meedoen voor kwalificatie

Datum
Rank
Handler
Hond
OLF
Punten
BK
24.06.171Chris CaertsMac48.00104.000
24.06.172Eliane VerbovenEllis47.0098.000
24.06.173Joris BroesFlyh48.0095.000
24.06.174Gerda LuypaersJake47.0093.000
24.06.175Ines BroesMoss47.0093.000
24.06.176Eugeen KennesJed47.0092.000
24.06.177Jef VanlaerPam48.0091.000
24.06.178Marcel PeetersLyn46.0091.000
24.06.179Marcel PeetersSweep46.0088.000
24.06.1710Marcel PeetersGhlen39.0088.000
24.06.1711Joris BroesBess47.0087.000
24.06.1712Ines BroesGlen44.0085.000
24.06.1713Eliane VerbovenMona42.0085.000
24.06.1714Robert MeyersMac42.0083.000
24.06.1715Chris CaertsPero37.0082.000
24.06.1716Eliane VerbovenPip39.0081.000
24.06.1717Kevin WillemsRoy40.0080.000
24.06.1718Paul WellemansOlly41.0079.000
24.06.1719Paul Van HoofJock(Zeb)26.0079.000
24.06.1720Paul WellemansHero48.0078.000
24.06.1721Johan HugelierKate44.0074.000
24.06.1722Guy Van CutsemKep31.0073.000
24.06.1723Paul ReyndersMosh39.0070.000
24.06.1724Ronald De BeukelaerMel33.0070.000
24.06.1725Paul WellemansLenz39.0066.000
24.06.1726Eugeen KennesJaff37.0064.000
24.06.1727Hilde De WaerhertGaz Roy28.0063.000
24.06.1728Ann VerhulstQuinn21.0062.000
24.06.1729Jef VanlaerIrpa31.0061.000
24.06.1730Annie VanderlinckKilcreen Alec45.0058.000
24.06.1731Marc BoudtSkipper0.000.000
24.06.1732Johny DugardijnJack0.000.000
24.06.1733Antoine CoolsUsk0.000.000
24.06.1734Annie VanderlinckKilcreen Lad0.000.000
24.06.1735Marc BoudtRob0.000.000
24.06.1736Marc Van der MeerenKila0.000.000
24.06.1737Annie VanderlinckKarven Rock0.000.000
24.06.1738Johan BlockxMirk0.000.000
24.06.1739Tina EicherNuts0.000.001
24.06.1740Johan BlockxMeg0.000.000
24.06.1741Nicola AnneloroE Time0.000.001
24.06.1742Nicola AnneloroPearl0.000.001
—————————————————————————————————————

Resultaten Zo Klasse 3

—————————————————————————————————————

BK staat voor "Buiten Kwalificatie" en duidt deelnemers aan die niet meedoen voor kwalificatie

Datum
Rank
Handler
Hond
OLF
Punten
BK
25.06.171Marcel PeetersSweep48.00100.000
25.06.172Chris CaertsMac48.00100.000
25.06.173Nicola AnneloroJudy47.00100.001
25.06.174Nicola AnneloroPearl45.00100.001
25.06.175Eliane VerbovenEllis47.0098.000
25.06.176Eliane VerbovenMona44.0098.000
25.06.177Joris BroesFlyh45.0093.000
25.06.178Gerda LuypaersJake44.0093.000
25.06.179Chris CaertsPero40.0093.000
25.06.1710Marcel PeetersLyn40.0089.000
25.06.1711Paul WellemansHero47.0087.000
25.06.1712Ines BroesMoss40.0086.000
25.06.1713Jef VanlaerPam44.0085.000
25.06.1714Joris BroesBess38.0085.000
25.06.1715Paul WellemansOlly43.0084.000
25.06.1716Marc BoudtSkipper43.0082.000
25.06.1717Ines BroesGlen43.0080.000
25.06.1718Paul Van HoofJock(Zeb)34.0080.000
25.06.1719Nicola AnneloroE Time44.0079.001
25.06.1720Paul WellemansLenz41.0079.000
25.06.1721Jef VanlaerIrpa38.0077.000
25.06.1722Kevin WillemsRoy40.0075.000
25.06.1723Eliane VerbovenPip40.0074.000
25.06.1724Eugeen KennesJaff36.0074.000
25.06.1725Ronald De BeukelaerMel39.0071.000
25.06.1726Paul ReyndersMosh35.0070.000
25.06.1727Guy Van CutsemKep30.0063.000
25.06.1728Ann VerhulstQuinn41.0054.000
25.06.1729Marc BoudtRob37.0054.000
25.06.1730Antoine CoolsUsk32.0054.000
25.06.1731Johan HugelierKate42.0053.000
25.06.1732Marcel PeetersGhlen0.000.000
25.06.1733Hilde De WaerhertGaz Roy0.000.000
25.06.1734Eugeen KennesJed0.000.000
25.06.1735Johny DugardijnJack0.000.000
25.06.1736Annie VanderlinckKilcreen Alec0.000.000
25.06.1737Marc Van der MeerenKila0.000.000
25.06.1738Annie VanderlinckKarven Rock0.000.000
25.06.1739Annie VanderlinckKilcreen Lad0.000.000
25.06.1740Johan BlockxMirk0.000.000
25.06.1741Tina EicherNuts0.000.001
25.06.1742Johan BlockxMeg0.000.000
25.06.1743Robert MeyersMac0.000.000

Download Je kan de resultaten in pdf downloaden door op de volgende link te drukken

PDF Cl3 Zat

PDF Cl3 Zo

Classe 3 Vlissegem trialVlissegem trial(BE) Class 3, Klasse 3 Vlissegem trial
Stacks Image 2519
WE (Sam + Dim) Resultats Classe 3

Conducteur Chien WE Points
Chris Caerts Mac 204
Eliane Verboven May Ellis 196
Marcel Peeters Sweep 188
Joris Broes Flyh 188
Gerda Luypaers Jake 186
Eliane Verboven Mona 183
Marcel Peeters Lyn 180
Ines Broes Moss 179
Jef Vanlaer Pam 176
Chris Caerts Pero 175
Joris Broes Bess 172
Paul Wellemans Hero 165
Ines Broes Glen 165
Paul Wellemans Olly 163
Paul Van Hoof Zeb 159
Eliane Verboven Pip 155
Kevin Willems Roy 155
Paul Wellemans Lenz 145
Ronald De Beukelaer Mel 141
Paul Reynders Mosh 140
Eugeen Kennes Jaff 138
Jef Vanlaer Irpa 138
Guy Van Cutsem Kep 136
Johan Hugelier Kate 127
Ann Verhulst Quinn 116
Nicola Anneloro Pearl 100
Nicola Anneloro Judy 100
Eugeen Kennes Jed 92
Marcel Peeters Ghlen 88
Robert Meyers Mac 83
Marc Boudt Skipper 82
Nicola Anneloro E Time 79
Hilde De Waerhert Gaz 63
Annie Vanderlinck Kilcreen Alec 58
Antoine Cools Usk 54
Marc Boudt Rob 54
Johny Dugardijn Jack 0
Annie Vanderlinck Kilcreen Lad 0
Annie Vanderlinck Karven Rock 0
Tina Eicher Nuts 0
Marc Van der Meeren Kila 0
Johan Blockx Meg 0
Johan Blockx Mirk 0
—————————————————————————————————————

Resultats Sam Classe 3

—————————————————————————————————————

HQ Signifie Hors Qualification et indique les participants exclus de la qualification

Date
Rang
Conducteur
Chien
OLF
Points
HQ
24.06.171Chris CaertsMac48.00104.000
24.06.172Eliane VerbovenEllis47.0098.000
24.06.173Joris BroesFlyh48.0095.000
24.06.174Gerda LuypaersJake47.0093.000
24.06.175Ines BroesMoss47.0093.000
24.06.176Eugeen KennesJed47.0092.000
24.06.177Jef VanlaerPam48.0091.000
24.06.178Marcel PeetersLyn46.0091.000
24.06.179Marcel PeetersSweep46.0088.000
24.06.1710Marcel PeetersGhlen39.0088.000
24.06.1711Joris BroesBess47.0087.000
24.06.1712Ines BroesGlen44.0085.000
24.06.1713Eliane VerbovenMona42.0085.000
24.06.1714Robert MeyersMac42.0083.000
24.06.1715Chris CaertsPero37.0082.000
24.06.1716Eliane VerbovenPip39.0081.000
24.06.1717Kevin WillemsRoy40.0080.000
24.06.1718Paul WellemansOlly41.0079.000
24.06.1719Paul Van HoofJock(Zeb)26.0079.000
24.06.1720Paul WellemansHero48.0078.000
24.06.1721Johan HugelierKate44.0074.000
24.06.1722Guy Van CutsemKep31.0073.000
24.06.1723Paul ReyndersMosh39.0070.000
24.06.1724Ronald De BeukelaerMel33.0070.000
24.06.1725Paul WellemansLenz39.0066.000
24.06.1726Eugeen KennesJaff37.0064.000
24.06.1727Hilde De WaerhertGaz Roy28.0063.000
24.06.1728Ann VerhulstQuinn21.0062.000
24.06.1729Jef VanlaerIrpa31.0061.000
24.06.1730Annie VanderlinckKilcreen Alec45.0058.000
24.06.1731Marc BoudtSkipper0.000.000
24.06.1732Johny DugardijnJack0.000.000
24.06.1733Antoine CoolsUsk0.000.000
24.06.1734Annie VanderlinckKilcreen Lad0.000.000
24.06.1735Marc BoudtRob0.000.000
24.06.1736Marc Van der MeerenKila0.000.000
24.06.1737Annie VanderlinckKarven Rock0.000.000
24.06.1738Johan BlockxMirk0.000.000
24.06.1739Tina EicherNuts0.000.001
24.06.1740Johan BlockxMeg0.000.000
24.06.1741Nicola AnneloroE Time0.000.001
24.06.1742Nicola AnneloroPearl0.000.001
—————————————————————————————————————

Resultats Dim Classe 3

—————————————————————————————————————

HQ signifie "Hors Qualification" et indique les participants qui son exclus de la qualification

Date
Rang
Conducteur
Chien
OLF
Points
HQ
25.06.171Marcel PeetersSweep48.00100.000
25.06.172Chris CaertsMac48.00100.000
25.06.173Nicola AnneloroJudy47.00100.001
25.06.174Nicola AnneloroPearl45.00100.001
25.06.175Eliane VerbovenEllis47.0098.000
25.06.176Eliane VerbovenMona44.0098.000
25.06.177Joris BroesFlyh45.0093.000
25.06.178Gerda LuypaersJake44.0093.000
25.06.179Chris CaertsPero40.0093.000
25.06.1710Marcel PeetersLyn40.0089.000
25.06.1711Paul WellemansHero47.0087.000
25.06.1712Ines BroesMoss40.0086.000
25.06.1713Jef VanlaerPam44.0085.000
25.06.1714Joris BroesBess38.0085.000
25.06.1715Paul WellemansOlly43.0084.000
25.06.1716Marc BoudtSkipper43.0082.000
25.06.1717Ines BroesGlen43.0080.000
25.06.1718Paul Van HoofJock(Zeb)34.0080.000
25.06.1719Nicola AnneloroE Time44.0079.001
25.06.1720Paul WellemansLenz41.0079.000
25.06.1721Jef VanlaerIrpa38.0077.000
25.06.1722Kevin WillemsRoy40.0075.000
25.06.1723Eliane VerbovenPip40.0074.000
25.06.1724Eugeen KennesJaff36.0074.000
25.06.1725Ronald De BeukelaerMel39.0071.000
25.06.1726Paul ReyndersMosh35.0070.000
25.06.1727Guy Van CutsemKep30.0063.000
25.06.1728Ann VerhulstQuinn41.0054.000
25.06.1729Marc BoudtRob37.0054.000
25.06.1730Antoine CoolsUsk32.0054.000
25.06.1731Johan HugelierKate42.0053.000
25.06.1732Marcel PeetersGhlen0.000.000
25.06.1733Hilde De WaerhertGaz Roy0.000.000
25.06.1734Eugeen KennesJed0.000.000
25.06.1735Johny DugardijnJack0.000.000
25.06.1736Annie VanderlinckKilcreen Alec0.000.000
25.06.1737Marc Van der MeerenKila0.000.000
25.06.1738Annie VanderlinckKarven Rock0.000.000
25.06.1739Annie VanderlinckKilcreen Lad0.000.000
25.06.1740Johan BlockxMirk0.000.000
25.06.1741Tina EicherNuts0.000.001
25.06.1742Johan BlockxMeg0.000.000
25.06.1743Robert MeyersMac0.000.000

Download Vous pouvez télécharger les résultats en format pdf en cliquant les liens suivants

PDF Cl3 Sam

PDF Cl3 Dim

Classe 3 Vlissegem trialVlissegem trial(BE) Class 3, Klasse 3 Vlissegem trial
Stacks Image 2521
WE (Sat + Sun) Class 3 results

Handler Dog WE Points
Chris Caerts Mac 204
Eliane Verboven May Ellis 196
Marcel Peeters Sweep 188
Joris Broes Flyh 188
Gerda Luypaers Jake 186
Eliane Verboven Mona 183
Marcel Peeters Lyn 180
Ines Broes Moss 179
Jef Vanlaer Pam 176
Chris Caerts Pero 175
Joris Broes Bess 172
Paul Wellemans Hero 165
Ines Broes Glen 165
Paul Wellemans Olly 163
Paul Van Hoof Zeb 159
Eliane Verboven Pip 155
Kevin Willems Roy 155
Paul Wellemans Lenz 145
Ronald De Beukelaer Mel 141
Paul Reynders Mosh 140
Eugeen Kennes Jaff 138
Jef Vanlaer Irpa 138
Guy Van Cutsem Kep 136
Johan Hugelier Kate 127
Ann Verhulst Quinn 116
Nicola Anneloro Pearl 100
Nicola Anneloro Judy 100
Eugeen Kennes Jed 92
Marcel Peeters Ghlen 88
Robert Meyers Mac 83
Marc Boudt Skipper 82
Nicola Anneloro E Time 79
Hilde De Waerhert Gaz 63
Annie Vanderlinck Kilcreen Alec 58
Antoine Cools Usk 54
Marc Boudt Rob 54
Johny Dugardijn Jack 0
Annie Vanderlinck Kilcreen Lad 0
Annie Vanderlinck Karven Rock 0
Tina Eicher Nuts 0
Marc Van der Meeren Kila 0
Johan Blockx Meg 0
Johan Blockx Mirk 0
—————————————————————————————————————

Results Sat Class 3

—————————————————————————————————————

OQ stands for "Outside Qualification" and marks the participants that are not allowd to qualify

Date
Rank
Handler
Dog
OLF
Points
OQ
24.06.171Chris CaertsMac48.00104.000
24.06.172Eliane VerbovenEllis47.0098.000
24.06.173Joris BroesFlyh48.0095.000
24.06.174Gerda LuypaersJake47.0093.000
24.06.175Ines BroesMoss47.0093.000
24.06.176Eugeen KennesJed47.0092.000
24.06.177Jef VanlaerPam48.0091.000
24.06.178Marcel PeetersLyn46.0091.000
24.06.179Marcel PeetersSweep46.0088.000
24.06.1710Marcel PeetersGhlen39.0088.000
24.06.1711Joris BroesBess47.0087.000
24.06.1712Ines BroesGlen44.0085.000
24.06.1713Eliane VerbovenMona42.0085.000
24.06.1714Robert MeyersMac42.0083.000
24.06.1715Chris CaertsPero37.0082.000
24.06.1716Eliane VerbovenPip39.0081.000
24.06.1717Kevin WillemsRoy40.0080.000
24.06.1718Paul WellemansOlly41.0079.000
24.06.1719Paul Van HoofJock(Zeb)26.0079.000
24.06.1720Paul WellemansHero48.0078.000
24.06.1721Johan HugelierKate44.0074.000
24.06.1722Guy Van CutsemKep31.0073.000
24.06.1723Paul ReyndersMosh39.0070.000
24.06.1724Ronald De BeukelaerMel33.0070.000
24.06.1725Paul WellemansLenz39.0066.000
24.06.1726Eugeen KennesJaff37.0064.000
24.06.1727Hilde De WaerhertGaz Roy28.0063.000
24.06.1728Ann VerhulstQuinn21.0062.000
24.06.1729Jef VanlaerIrpa31.0061.000
24.06.1730Annie VanderlinckKilcreen Alec45.0058.000
24.06.1731Marc BoudtSkipper0.000.000
24.06.1732Johny DugardijnJack0.000.000
24.06.1733Antoine CoolsUsk0.000.000
24.06.1734Annie VanderlinckKilcreen Lad0.000.000
24.06.1735Marc BoudtRob0.000.000
24.06.1736Marc Van der MeerenKila0.000.000
24.06.1737Annie VanderlinckKarven Rock0.000.000
24.06.1738Johan BlockxMirk0.000.000
24.06.1739Tina EicherNuts0.000.001
24.06.1740Johan BlockxMeg0.000.000
24.06.1741Nicola AnneloroE Time0.000.001
24.06.1742Nicola AnneloroPearl0.000.001
—————————————————————————————————————

Results Su Class 3

—————————————————————————————————————

OQ stands for "Outside Qualification" and marks the participants that are not allowd to qualify

Date
Rank
Handler
Dog
OLF
Points
OQ
25.06.171Marcel PeetersSweep48.00100.000
25.06.172Chris CaertsMac48.00100.000
25.06.173Nicola AnneloroJudy47.00100.001
25.06.174Nicola AnneloroPearl45.00100.001
25.06.175Eliane VerbovenEllis47.0098.000
25.06.176Eliane VerbovenMona44.0098.000
25.06.177Joris BroesFlyh45.0093.000
25.06.178Gerda LuypaersJake44.0093.000
25.06.179Chris CaertsPero40.0093.000
25.06.1710Marcel PeetersLyn40.0089.000
25.06.1711Paul WellemansHero47.0087.000
25.06.1712Ines BroesMoss40.0086.000
25.06.1713Jef VanlaerPam44.0085.000
25.06.1714Joris BroesBess38.0085.000
25.06.1715Paul WellemansOlly43.0084.000
25.06.1716Marc BoudtSkipper43.0082.000
25.06.1717Ines BroesGlen43.0080.000
25.06.1718Paul Van HoofJock(Zeb)34.0080.000
25.06.1719Nicola AnneloroE Time44.0079.001
25.06.1720Paul WellemansLenz41.0079.000
25.06.1721Jef VanlaerIrpa38.0077.000
25.06.1722Kevin WillemsRoy40.0075.000
25.06.1723Eliane VerbovenPip40.0074.000
25.06.1724Eugeen KennesJaff36.0074.000
25.06.1725Ronald De BeukelaerMel39.0071.000
25.06.1726Paul ReyndersMosh35.0070.000
25.06.1727Guy Van CutsemKep30.0063.000
25.06.1728Ann VerhulstQuinn41.0054.000
25.06.1729Marc BoudtRob37.0054.000
25.06.1730Antoine CoolsUsk32.0054.000
25.06.1731Johan HugelierKate42.0053.000
25.06.1732Marcel PeetersGhlen0.000.000
25.06.1733Hilde De WaerhertGaz Roy0.000.000
25.06.1734Eugeen KennesJed0.000.000
25.06.1735Johny DugardijnJack0.000.000
25.06.1736Annie VanderlinckKilcreen Alec0.000.000
25.06.1737Marc Van der MeerenKila0.000.000
25.06.1738Annie VanderlinckKarven Rock0.000.000
25.06.1739Annie VanderlinckKilcreen Lad0.000.000
25.06.1740Johan BlockxMirk0.000.000
25.06.1741Tina EicherNuts0.000.001
25.06.1742Johan BlockxMeg0.000.000
25.06.1743Robert MeyersMac0.000.000

Download You can download the results in PDF format by using the following links

PDF Cl3 Sat

PDF Cl3 Su