NewsNouveauxNieuws
ArticlesStatutsStatuten
CalendarCalendrierKalender
QualificationQualificationsKwalificatie
OpenOpenOpen
Trial ResultsRésultats ConcoursTrial resultaten
ClinicsClinicsClinics
ContactContactContact
About usInfoOver ons
Becoming memberDevenir membreLid worden
Qualif WorldQualif WorldKwalif World
Open ResRes OuvertsOpen Res
FotosPhotosGalerij
Dender Qualif 2016Dender Qualif 2016Dender Kwalif 2016
Rules Qualif 16/17Régl.Qualif. 16/17Regl.Kwalif. 16/17
Rules Qualif 17/18/19Régl.Qualif. 17/18/19Regl.Kwalif. 17/18/19
HomeAccueil
Kalender alle eventsCalendrier global
ReglementenRèglements
Favoriete LinksLiens Favoris
TranslateTraduisezVertaal
List Qual. EC 2017Liste Qual. EC 2017
ResultsRésultatsResultaten
List St Ferd.Lijst St Ferd.Liste St Ferd.
KingsCupKingsCupKingsCup
EsseneTrialEsseneTrialEsseneTrial
4th Bosdreeftrial4de Bosdreeftrial4ème Bosdreeftrial
List HoevetrialListe HoevetrialLijst Hoevetrial
Balen 2017Balen 2017Balen 2017
RegistrationInscriptionsInschrijvingen
List STCListe STCLijst STC
Qualif EC17Kwalif EC17Qualif EC17
NewsNieuwsNouveaux
List BBCC_2017Lijst BBCC_2017Liste BBCC_2017
Reg BBCC 2017Ins BBCC 2017Inscr BBCC 2017
Binderveld 2017Binderveld 2017Binderveld 2017
List BinderveldListe BinderveldLijst Binderveld
List DenderTrialLijst DenderTrialListe DenderTrial
DendertrialDendertrialDendertrial
Qualif EC18Kwalif EC18Qualif EC18
Halloween trial 2017Halloween trial 2017Halloween 2017
List HalloweenListe HalloweenLijst Halloween
Belg Champ Cl3 17Champ Belge Cl3 17Belg Kamp Cl3 17
List BC Kl3 17Liste CB Cl3 17Lijst BK Kl3 17
List de DenderListe De denderLijst De Dender
List Kesterheide 17Liste Kesterheide 17Lijst Kesterheide 17
Labyrinth 2017Doolhof 2017Labyrinthe 2017
List Labyrinth 17Lijst Doolhof 17Liste Labyrinthe 17
Status Cl 1->2->3Status Kl 1->2->3Promo Cl 1->2->3
BK Kl 3 2017CB Cl 3 2017BC Cl 3 2017
Halloween 2017Halloween 2017Halloween 2017
List Christmas 2017Liste Noël 2017Lijst Kerstballen 2017
Christmas trial 2017Conc Noël 2017Kerstballen trial 2017
Labyrint 2017Labyrinthe 2017Doolhof 2017
Labyrint 2017Labyrinthe 2017Doolhof 2017
Christmas Trial 17Noël 17Kerstb 17
Christmas 17Noël 17Kerstb 17
StPatrick 2018StPatrick 2018StPatrick 2018
List StPatrickLijst StPatrickListe StPatrick
List Airport 2018Liste Airport 2018Lijst Airport 2018
OrganizersOrganisatorenOrganisateurs
Balen Trial March 2018Balen Trial Mars 2018Balen Trial Maart 2018
List Balen Mar 18Liste Balen Mar 18Lijst Balen Mar 18
Kelcht.. Trial 18Kelcht.. Trial 18Kelcht.. Trial 18
List Kelchter.. 18Lijst Kelchter.. 18Liste Kelchter.. 18
Org KelchterhoefOrg KelchterhoefOrg Kelchterhoef
St Patrick 2018St Patrick 2018St Patrick 2018
List BBCC Classic 2018Liste BBCC Classic 2018Lijst BBCC Classic 2018
St Ferd Trial 2018St Ferd Trial 2018Conc. St Ferd 2018
List St Ferd 18Lijst St Ferd 18Liste St Ferd 18
Airport Trial 2018Airport Trial 2018Conc. Airport 2018
Lijst BK Pinkst. trial Liste CB Pinkst. List BC Pinkst.
BK Pinkster. 18CB Pentecôte 18BC Pentecost 18
Kelchterhoef 2018Kelchterhoef 2018Kelchterhoef 2018
Essene 2018Essene 2018Essene 2018
List Essene 18Liste Essene 18Lijst Essene 18
BBCC Classic 2018 (EC18)BBCC Classic 2018 (EC18)BBCC Classic 2018 (EC18)
Qualif EC2018 06-18Kwalif EK2018 06-18Qualif CE2018 06-18
List EC2018 06-18Liste CE2018 06-18Lijst EK2018 06-18
King Trial 18Conc King 18King Trial 18
List King 18Liste King 18Lijst King 18
Essene KC 18Essene KC 18Essene KC 18
List Challenger 18Liste Challenger 18Lijst Challenger 18
List Kinrooi 18Liste Kinrooi 18Lijst Kinrooi 18
List Waterloo 2018Liste Waterloo 2018Lijst Waterloo 2018
List Team Trial 18Liste Team Trial 18Lijst Team Trial 18
Dender Trial 2018Dendertrial 2018Concours Dender 2018
List Dender Trial 2018Lijst Dendertrial 2018Liste concours Dender 2018
Waterloo 18Waterloo 18Waterloo 18
Jalhay 2018Jalhay 2018Jalhay 2018
AllSaints 18Toussaint 18Allerh. 18
List allSaints18Lijst Allerh. 18Liste Toussaint 18
List Fraiture TrialListe Conc FraitureLijst Fraiture Trial
AllSaints 18Toussaint 18AllerH 18
Christmas 2018Noël 2018KBT 2018
Christmas Trial KC and EC19Concours Noël KC et CE19Kerstballentrial KC en EK19
Hill trial 19 Kl2Concours Hill 19 Cl2Hill trial 19 Cl2
Hill trial 19 Kl3 PreKwal Concours Hill trial 19 Cl3 PreQual Hill trial 19 Cl3 PreQual
Kagge trial 19 Kl3 PreKwalConcours Kagge 19 Cl3 PrequalKagge trial 19 Cl3 PreQual
Lijst Hill19 Kl2Liste Hill19 Cl2Lijst Hill19 Cl2
Lijst Hill19 Kl3Liste Hill19 Cl3List Hill19 Cl3
Lijst Kagge19 Kl3Liste Kagge19 Cl3List Kagge19 Cl3
BBCC Trial 19 Cl1BBCC Trial 19 Cl1BBCC Trial 19 Kl1
List BBCC19 Cl1/RListe BBCC19 Cl1/DébLijst BBCC19 Kl1/Beg
Hill 2019 Cl3Hill 2019 Cl3Hill 2019 Kl3
English
Essene Trial 2019 Cl 1-2Essene Trial 2019 Kl 1-2Conc Essene 2019 Cl 1-2
List Essene 2019Liste Essene 2019Lijst Essene 2019
De Boender Trial 19 Cl1-2Concours De Boender 19 Cl 1-2
List De Boender 19 Cl1-2Liste De Boender 19 Cl 1-2Lijst De Boender 19 Kl 1-2
BLC Jalhay 2019BLC Jalhay 2019BLC Jalhay 2019
List Jalhay 19Liste Jalhay 19Lijst Jalh19 Kl3
List Bio 19 Cl3Liste Bio 19 Cl3Lijst Bio 19 Kl3
List Airport 19Liste Airport 19Lijst Airport 19
Airport 19 Cl 1Airport 19 Cl 1Airport 19 Kl 1
Airport 19 Cl 2 BCAirport 19 Cl 2 CBAirport 19 Kl 2 BK
Airport 19 Cl 3Airport 19 Cl 3Airport 19 Kl 3
Kagge Hill2 Cl3Kagge Hill2 Kl3Kagge Hill2 Cl3
List KaggeHill2 Cl3Lijst KaggeHill2 Kl3Liste KaggeHill2 Cl3
BBCC Classic 19BBCC Classic 19BBCC Classic 19
List BBCC Cl. 19Liste BBCC Cl. 19Lijst BBCC Cl. 19
Jalhay Trial 2019 Cl3Conc. Jalhay 2019 Cl3Jalhay Trial 2019 Kl3
Havinnes 19Havinnes 19Havinnes 19
List Havinnes 19Liste Havinnes 19Lijst Havinnes 19
Battice Trial 19 Cl3Battice 19 Cl3Battice Trial 19 Kl3
Kagge Trial 2 2019Kagge Trial 2 2019Kagge Trial 2 2019
St Ferd 21St Ferdi 21St Ferd 21
List St Ferd 21Liste St Ferd 21Lijst St Ferd 21
List Limburg Cup 19Liste Limburg Cup 19Lijst Limburg Cup 19
Airport Trial 2019Concours Airport 2019Airport Trial 2019
Reg. World 2020 QualifInscr. qualification World 2020Reg. kwalificatie World 2020
List candidates World2020Liste candidats World2020Lijst World2020 kandidaten
Autarky 2019Autarky 2019Autarky 2019
List Autarky 19Liste Autarky 19Lijst Autarky 2019
Havinnes 2019Havinnes 2019Havinnes 2019
Pentecost 19Pinksteren 19Pentecôte 19
BI HeuvellandBI ValléeBI Heuvelland
List BI TrialsListe concours BILijst BI Trials
BI Trial Heuvel.-KermisBI Vallée Kerm.BI Heuvel.-Kermis
Practice Heuvel. Nr2Pratique Vallée Nr2Praktijk Heuvel. Nr2
Practice Heuvel. Nr1Pratique Vallée Nr1Praktijk Heuvel. Nr1
Geel 2019 Cl3Geel 2019 Cl3Geel 2019 Kl3
Lijst Bokrijk 19Liste Bokrijk 19List Bokrijk 19
List Bovy Trial 20Liste Bovy Trial 20Lijst Bovy Trial 20
List BLC 19Liste BLC 19Lijst BLC 19
BLC 19BLC 19BLC 19
Autarky Trial 2019 Cl3Conc. Autarky 2019 Cl3Autarky Trial 2019 Kl3
List Dender 19 trialListe conc. Dender 19Lijst Dender 19 trial
List Winter trial 19Liste Conc Hiver 19Lijst Winter trial 19
Liste Arden. 19Lijst Arden. 19List Arden. 19
List Sat_SylvesterListe Sat_SylvesterLijst Sat_Sylvester
Saturday Sylvester 2019Saturday Sylvester 2019Saturday Sylvester 2019
Leapday trialConcours leapdayLeapday trial
List Leapday TrialListe concours leapday Lijst Leapday trial
Airport 20 Cl 2Airport 20 Cl 2Airport 20 Kl 2
Airport 20 Cl 3Airport 20 Cl 3Airport 20 Kl 3
Airport 20 Cl 1Airport 20 Cl 1Airport 20 Kl 1
Lijst Airport 2020Liste Conc. Airport 2020List Airport 2020
List Robertville 2020Liste Robertville 2020Lijst Robertville 2020
List Westh trial 20Lijst Westh Trial 20Liste concours Westh 20
Registration Qualif Continental 20Registratie Kwalif Continental 20Inscription Qualif Continental 20
List Qual Conti 2020Lijst Kwal Conti 2020Liste Qual Conti 2020
List Mid-Harvest TrialListe Mi-RécolteLijst Halfoogst Trial
Mid-Harvest 20Mi-Récolte 20Halfoogst 20
Autarky 2020Autarky 2020Autarky 2020
List Autarky 2020Liste Autarky 2020Lijst Autarky 2020
Bovy PreQu 20PreQu Bovy 20Bovy PreKw 20
Essene Trials 21 D1Concours Essene 21 D1Essene Trials 21 D1
Essene Trials 21 D2Concours Essene 21 D2Essene Trials 21 D2
List Essene 2021 Trials D1Lijst Essene 2021 Trials D1Liste Concours Essene 2021 D1
List Essene 2021 Trials D2Lijst Essene 2021 Trials D2Liste Concours Essene 2021 D2
Mid Harvest 2020Mi Recolte 2020Halfoogst 2020
BC Cl3 Trial 2020Conc. CB Cl3 2020
Autarky Trial 2020 Cl3Conc. Autarky 2020 Cl3
WSL BC Cl2 20WSL CB Cl2 20WSL BK Kl2 20
List WSL BC Cl2 20 DiestListe WSL CB Cl2 20 DiestLijst WSL BK Kl2 20 Diest
Bovy 20 Cl1-2Bovy 20 Cl1-2Bovy 20 Kl1-2
List Bovy Cl1-2Liste Bovy Cl1-2Lijst Bovy Kl1-2
Oudsbergen PreQu and Open 20Oudsbergen PreQu et Open 20Oudsbergen PreKw en Open 20
List Oudsb Trial Liste Oudsb Trial Lijst Oudsb Trial
BLC PreQu 20BLC PreQu 20BLC PreKw 20
List BLC 2020 TrialListe BLC 2020 TrialLijst BLC 2020 Trial
Bovy Trial 2020 Cl3Conc Bovy 2020 Cl3Bovy Trial 2020 Kl3
Dender Trial 2020 Cl3Conc Dender 2020 Cl3Dender Trial 2020 Kl3
Autumn Pre-Qualif 2020Automne Pré-Qualif 2020Herfst Pre-Kwalif 2020
List Autumn Trial 2020Liste Conc. Automne 2020 Lijst Herfst Trial 20
Reg Group A - Group B ContinentalRegistratie Groep A - Groep B voor ContinentalEnregistrements Groupe A - Groupe B Continental
BLC Open Cl 1-2BLC Open Cl 1-2BLC Open Kl 1-2
Schaapskooi TrialSchaapskooi TrialConc. Schaapskooi
List Schaapskooi TrialLijst Schaapskooi TrialListe conc. Schaapskooi
Bovy Cl1-2 2020Bovy Cl1-2 2020Bovy Kl1-2 2020
AanhangwFSBRemorqueFSBTrailerFSB
Lijst Res AanhListe Res RemList Res Trailer
List Qual Conti 2021Liste Qual Conti 2021Lijst Kwal Conti 2021
Reg Conti 2021Insc Conti 2021Insch Conti 2021
Genappe Trial 21Conc. Genappe 21Genappe Trial 21
List Genappe Trial 21Liste conc. Genappe 21Lijst Genappe Trial 21
Westhoek Trial 21Concours Westhoek 21Westhoek Trial 21
List Westhoek trial 21List Westhoek trial 21Lijst Westhoek trial 21
Nieuw in de Blog
Loker Kermis trial 2021
Op zaterdag 10 juli EN zondag 11 juli is er een wedstrijd met dagelijks 2 runs. Op beide dagen is er klasse 1 en klasse 2 . 25 deelnemers per dag worden toegelaten.Jury is Marc Boudt.Iedere dag wordt
Startlijst selectie weekend Continental 2021 en BK Kl3
Allen, Belangrijke info:De startlijst werd opgemaakt in alfabetische volgorde van de hond. Handlers die met 2 honden lopen, lopen met hun eerste hond voor de pauze en met de tweede hond na de
Open Genappe Startlijsten
Hierbij de startlijsten van de wedstrijd KLASSE 2 Kl 2 Zaterdag Kl 2 Zondag UPDATE KLASSE 3 Kl 3 Zaterdag Kl 3 Zondag
Trial Sind Ferdinand klasse 1 en 2 (3-4 juli 2021) UPDATE ADRES
Open trial Sint Ferdinand klasse 1 en 2Zaterdag 3 juli: klasse 1Zondag 4 juli: klasse 2Sint Ferdinandstraat 1, 3560 LummenNIEUW ADRES: locatie: Klein Romestraat 52, 3580 Nieuwerkerken (
Cllinic Schapendrijvers (5-6 juni) door Marc Boudt
Clinic 5 en 6 juni.plaats : Kalissestraat 1 8958 Lokerorganisatie : Kalissehof Schapendrijversinfo :Clinic Schapendrijven : les door Marc Boudt. Steeds 2 sessies per dag.Maximaal 6
Essene trial 5-6 juni is cancelled
Helaas is er niet zo'n goed nieuws voor onze Essene trial.De vergunning voor 5 en 6 juni is niet toegestaan door de gemeente,het kan pas vanaf 9 juni.wij doen er alles aan om onze wedstrijd op een
Essenetrial 05-06 juni 2021 (kl 1-2)
Essenetrial 2021 (volboekt en alle reserven op effectieve lijst) Zat 5 en zon 6 juni Wedstrijd Schapendrijven klasse 1 – 2 Organisatie van VZW Schapendrijvers Denderstreek
Registratie deelname selectie Continental 2021 en Belgisch Kampioenschap Klasse 3. (Update 19 mei)
Van 25 tot 27 juni 2021 wordt een selectie weekend (3 dagen) gehouden om de deelnemers ploeg voor de Continental 2021 in Nederland te selecteren dat gepland staat van 11 tot 15 augustus. De
Open Genappe 2021 (Kl 2-3 19-20 juni 2021)
Wedstrijd Schapendrijven KL2 en KL3
Nouvelles dans le Blog
Concours foire de Loker 2021
Le samedi 10 juillet ET le dimanche 11 juillet, il y aura une compétition avec 2 run chaque jour. Les deux jours, il y a la classe 1 et la classe 2. 25 participants par jour seront acceptés.Le jury
Liste de départ WE selection Continental et CB Cl 3
A tous, Informations importantes :La liste de départ a été établie dans l'ordre alphabétique des chiens. Les conducteurs avec 2 chiens, courent avec leur premier chien avant la pause et avec le
Concours St Ferdinand open classe 1 et classe 2 (3-4 juillet) MISE A JOUR ADRESSE
Concours open Saint Ferdinand classe 1 et 2Samedi 3 juillet : classe 1Dimanche 4 juillet : classe 2Sint Ferdinandstraat 1, 3560 Lummen NOUVELLE ADRESSEKlein Romestraat 52, 3580
Concours Essene 5-6 juin n'est pas accepté par la commune et donc annulé
Malheureusement, les nouvelles ne sont pas aussi bonnes pour notre concours de Essene.Le permis pour les 5 et 6 juin n'est pas validé par la commune,cela ne peut être qu'à partir du 9 juin.Nous
Concours Essene 2021 (5-6 juin Cl 1-2)
Essenetrial 2021 (complet et transfert des réserves sur liste effective)Samedi 5 et dimanche 6 juin Classe concours 1 - 2 Organisation ASBL Schapendrijvers Denderstreek Emplacement : VZW
​Inscription participation sélection Continental 2021 et Championnat de Belgique Classe 3.(update 19 mai)
Du 25 au 27 juin 2021, un week-end de sélection (3 jours) sera organisé afin de sélectionner l'équipe des participants pour le Continental 2021 aux Pays-Bas qui est prévu du 11 au 15 août.
Concours Genappe (Cl 2-3 19-20 juin 2021)
Concours de conduite sur troupeau classe 2 et classe 3
Infos Continental 2021
Le 29 avril 2021, une réunion du CCSC a eu lieu pour discuter de l'organisation de l'édition du concours "Continental 2021" aux Pays-Bas. Toutes ces informations sont sujettes à toute évolution
Appel pour candidats jeunes conducteurs durant le Continental 2021
Il y aura un concours pour les jeunes handlers pendant le trial continental aux Pays-Bas du 11 au 15 août. Un jeune handler est défini comme étant un handler qui n'a pas plus de 21 ans au 11 août
News in the Blog
Loker fair trial 2021
On Saturday 10 July AND Sunday 11 July there will be a competition with 2 runs each day. On both days there is class 1 and class 2. 25 participants a day are allowed.The jury is Marc Boudt. Each day
Starting List Selection WE for Continental 2021 and BC Cl3
All, Important info:The start list is made in alphabetical order of the dog. Handlers who run with 2 dogs, run with their first dog before the break and with the second dog after the break.Parking is
Genappe 2021 Starting list
Please find the starting lists for the trial CLASS 2 Cl 2 Saturday Cl 2 Sunday UPDATE CLASS 3 Cl 3 Saturday Cl 3 Sunday
Sint Ferdinand Open trial Class 1 and Class 2 (3-4 july) NEW ADDRESS
Sint Ferdinand open competition class 1 and 2Saturday 3 July: class 1Sunday 4 July: class 2Sint Ferdinandstraat 1, 3560 LummenNEW ADDRESSKlein Romestraat 52, 3580 Nieuwerkerken
Essenetrial 05-06 juni 2021 is cancelled (Cl 1-2)
Unfortunately, there is not such good news for our Essene trial.The permit for 5 and 6 June is not allowed by the municipality,it can only be from 9 June onwards.We are doing everything to have our
Essenetrial 2021 (5-6 June 2021 Cl 1-2)
Essenetrial 2021 (full booked + reserve list is added to the effective list and will be able to participate)Sat 5 and Sun 6 June 2 Trials for class 1 - 2 Organisation of VZW Schapendrijvers
​Registration for participation in the Continental 2021 selection and the Belgian Class 3 Championship.(Updated 19 May)
From 25 to 27 June 2021, a selection weekend (3 days) will be organised in order to select the team of participants for the Continental 2021 in the Netherlands, which is scheduled from 11 to 15
Open Genappe 2021 (Cl 2-3 19-20 june 2021)
Open Trial for Class 2 and Class 3
Continental 2021 Info
On 29 April 2021, a meeting of the CCSC took place to discuss the organisation of the 2021 edition of the Continental in the Netherlands. All this info is subject to any evolution of health
Stacks Image 312

Welcome on the FSB (Federation Sheepdog handlers Belgium) site. You will find on this website info concerning our activities like sheepdog trials but also publication of the results of the trials. We keep you informed through the News tab in the menu. Welkom op de website van de FSB (Federatie schapendrijven België). Je vindt op deze site informatie rond onze activiteiten en meer in het bijzonder rond de wedstrijden schapendrijven. Bijkomende en recente informatie wordt verspreid via onze Nieuws Blog.Bienvenue sur le site de la FSB (Fédération Belge de conduite sur troupeau). Vous trouverez sur le site une multitude d'informations sur nos activités telles que le calendrier mais également les concours que nous organisons ainsi que les résultats obtenus. Nous vous tenons également informé des dernières nouvelles à travers notre blog (Nouveaux).

Stacks Image 316

Lock down party ??

Welkom op de site van de FSB

Federatie Schapendrijven België


Finale BK3 en selectie Conti gaan door van vrijdag 25 tot zondag 27 juni
Oproep aan gerechtigde handlers om zich in te schrijven voor de wedstrijd van Balen (zie nieuws selectie WE)

Limburg cup mei 2021 wordt gecanceld

Belgische Kampioenschappen 2020

De Nationale kampioenschappen van de Federatie schapendrijven België zijn gelopen.

Onder moeilijke omstandigheden organiseerden onze organisatoren 3x een wervelend kampioenschap.

Met kwalificaties in alle drie de klassen en sprankelende finales.

De schapendrijvers van de Denderstreek beten dit jaar de spits af met een kampioenschap klasse 1 op het thuisterrein in Essene. De bomen en paaltjes in en op het terrein vormden een uitdaging waarmee menig klasse 1 hond het moeilijk had.

De clubschapen liepen vlot en mits een goede outrun (zoals zo vaak) en dito gehoorzaamheid was het mogelijk mooie punten te lopen.

Pennen en shedden was makkelijk haalbaar mits de nodige rust in de schapen kon worden behouden.

Klasse 1 is niet altijd eenvoudig aangezien de correctie marge door het kleine parcours erg klein is.

Bart Buyle haalde het uiteindelijk overtuigend met Scott.

jury: Tinneke Eekhout

Klasse 2 werd dit jaar georganiseerd door de Limburgse schapendrijvers WSL.

Door de aanscherping van de Corona maatregelen werd het een extra opgave om alles in goede banen te leiden.

De Vlaamse Kudde clubschapen liepen zeer stabiel en erg vlot op een prachtig glooiend veld te Diest.

De drive was eerder kort wat door de fitheid van de schapen een extra moeilijkheid werd. Goede outrun, rustige lift en goede flanken waren nodig om alles netjes af te werken.

Door het coronaverhaal waren enkele klasse 1 spelers reeds doorgedrongen tot klasse 2 en bijgevolg werd het een erg spannende strijd waarbij Francoise Engels aan het langste eind trok.

Dundee is een zoon van Obiwan (F. Krauth). De soepele bewegingen van de hond met een uitstekende outrun en gehoorzaamheid maakte hem en handler tot de onbetwistbare winnaars van het weekend.

Francoise uit Moeskroen liep af en toe al mee met Hope maar heeft nu met Dundee een echte wedstrijdhond voor de volgende jaren.

jury: Paul Reynders

Klasse 3 tot slot was een wedstrijd van Europees niveau, georgansiseerd door FSB zelf. Het veld te Lommel was uitdagend (400m) met middenin een sloot.

Door het pittige veld en de stroefheid van de schapen in de eerste 2 dagen was het een hele opgave om überhaupt de finale te halen.

De moeilijkheid in de finale lag in de dubbele outrun over de sloot , niet alle honden vonden de tweede groep , het over de brug brengen van de groep en vooral in het pellen van de 16 schapen.

4 schapen trieëren uit een grote groep vergt niet alleen controle over de hond maar ook inzicht in het gedrag van schapen.

De usual suspects waren van de partij in de finale met 16 schapen en dubbele outrun.

Chris Caerts met Mac haalde het verdiend met bijna 80 punten verschil tov zijn 2 de geklasseerde hond Glen.

Roger Fransen werd 3de met Zohra.

jury: Joris Broes - Kees Kromhout

RESULTATEN NATIONALE KAMPIOENSCHAPPEN kan U vinden op onze site.

Graag willen we namens FSB nogmaals alle organisatoren, juries , helpers bedanken om tijdens deze tijden zich in te spannen om de nationale kampioenschappen mogelijk te hebben gemaakt.

Proficiat ook aan de 3 belgische kampioenen:

Belgisch Kampioen Klasse 1 Bart Buyle
Stacks Image 270
Belgisch kampioen Klasse 2 Francoise Engels
Stacks Image 272
Belgisch kampioen Klasse 3 Chris Caerts
Stacks Image 274

Final BC3 and selection Conti 21 will take place from Friday 25 Jun until Sun 27 Jun


Call for registration to the selection trial of Balen end June!!

Info in News concerning cancellation of Limburg Cup in May 2021

Belgian Championships 2020

The National Championships of the Belgian Sheep Federation have been held.

Under difficult circumstances our organisers organised 3 times a dazzling championship.

With qualifications in all three classes and sparkling finals.

The breeders of the Denderstreek were leading this year with a class 1 championship at their home ground in Essene.

The trees and poles in and on the field were a challenge that many a class 1 dog had a hard time with.

The club sheep ran smoothly and with a good outrun (as so often) and obedience it was possible to run nice points.

Pens and shedding was easily achievable if the necessary peace and quiet could be maintained in the sheep.

Class 1 is not always easy as the correction margin due to the small course is very small.

Bart Buylle made it in the end convincing with Scott.

Jury: Tinneke Eekhout

Class 2 was organised this year by the Limburg club WSL.

The tightening of the Corona measures made it an extra task to keep everything on the right track.

The Flemish flock of club sheep walked very stable and very smoothly on a beautiful sloping field in Diest.

The drive was rather short which became an extra difficulty due to the fitness of the sheep. Good outrun, quiet lift and good flanks were necessary to finish everything neatly.

Because of the Corona story some class 1 players had already penetrated to class 2 and so it became a very exciting battle where Francoise Engels drew the longest end.

Dundee is a son of Obiwan (F. Krauth). The supple movements of the dog with an excellent outrun and obedience made him and handler the undisputed winners of the weekend.

Francoise from Mouscron has been present with Hope but now has a real competition dog with Dundee for the next few years.

Jury: Paul Reynders

Finally, Class 3 was a competition at European level, organised by the FSB itself.

The field in Lommel was challenging (400m) with a ditch in the middle.

Because of the tough field and the roughness of the sheep in the first 2 days it was quite a challenge to reach the finals at all.

The difficulty in the final lay in the double outrun over the ditch , not all dogs found the second group , bringing the group over the bridge and especially in hulling the 16 sheep.

Getting 4 sheep out of a large group requires not only control over the dog but also insight into the behaviour of sheep.

The ususal suspects were present in the final with 16 sheep and double outrun.

Chris Caerts with Mac made it with almost 80 points difference compared to his 2nd classified dog Glen.

Roger Fransen became 3rd with Zohra.

Jury: Joris Broes - Kees Kromhout

RESULTS NATIONAL CHAMPIONS can be found on our site.

On behalf of FSB we would like to thank once again all the organizers, juries and helpers for making the national championships possible during these times.

Congratulations to the three belgian champions:

Belgian Champion Class 1 Bart Buylle
Stacks Image 282
Belgian Champion Class 2 Francoise Engels
Stacks Image 287
Belgian Champion Class 3 Chris Caerts
Stacks Image 292

Finale CB3 et selection Conti ont lieu du vendredi 25 Jun au Dim 27 Juin.

Appel à vous inscrire pour le concours de sélection à Balen fin juin!

Info dans Nouveaux concernant l'annulation du concours Coupe du Limbourg (mai 2021)

Championnats de Belgique 2020

Les championnats nationaux de la Fédération de conduite de troupeau de Belgique ont eu lieu.

Dans des circonstances difficiles, nos organisateurs ont organisé trois fois un championnat éblouissant.

Avec des qualifications dans les trois classes et des finales étincelantes.

Cette année, les conducteurs de la Denderstreek sont à l'avant-garde avec un championnat de classe 1 sur leur propre terrain à Essene.

Les arbres et les poteaux dans et sur le terrain étaient un défi que beaucoup de chiens de classe 1 avaient du mal à relever.

Les moutons du club ont couru sans problème et avec un bon outrun (comme souvent) et de l'obéissance, il a été possible de marquer de beaux points.

Le pen et le ched étaient facilement réalisables à condition que la paix et la tranquillité nécessaires puissent être maintenues chez les moutons.

La classe 1 n'est pas toujours facile car la marge de correction due au parcours limité est très petite..

Bart Buylle a fini par convaincre avec Scott.

Jury : Tinneke Eekhout

La classe 2 a été organisée cette année par le club Limbourgeois WSL.

En raison du durcissement des mesures Corona, il est devenu difficile de tout garder sur la bonne voie.

Les moutons du club Vlaamse Kudde ont couru de manière très stable et très régulière sur un beau terrain en pente à Diest.

Le trajet était plutôt court, ce qui devenait une difficulté supplémentaire en raison de la condition physique des moutons. Il fallait un bon outrun, un lift paisible et de bons mouvements de flancs pour finir en beauté.

A cause de Corona, certains joueurs de classe 1 étaient déjà passés en classe 2 et c'est donc devenu une bataille très excitante où Françoise Engels a tiré le meilleur parti.

Dundee est un fils d'Obiwan (F. Krauth). Les mouvements souples du chien avec une excellente distance et obéissance ont fait de lui et de son maître les vainqueurs incontestés du week-end.

Françoise de Mouscron a déjà participé avec Hope mais a maintenant un vrai chien de compétition avec Dundee pour les prochaines années.

Jury : Paul Reynders

Enfin, la classe 3 était un concours de niveau européen, organisé par la FSB elle-même. Le terrain à Lommel était difficile (400m) avec un fossé au milieu.

En raison du terrain difficile et de la rudesse des moutons au cours des deux premiers jours, c'était tout un défi d'atteindre la finale.

La difficulté de la finale réside dans le double outrun par le fossé, tous les chiens n'ont pas trouvé le second groupe, amenant le groupe par le pont et surtout dans l'écorchage des 16 moutons.

Sortir 4 moutons d'un grand groupe nécessite non seulement de contrôler le chien mais aussi de connaître le comportement des moutons.

Les suspects habituels étaient présents lors de la finale avec 16 moutons et un double ourun.

Chris Caerts avec Mac a réussi à obtenir près de 80 points d'écart par rapport à son deuxième chien classé Glen.

Roger Fransen est devenu 3ème avec Zohra.

Jury : Joris Broes - Kees Kromhout

Les CHAMPIONS NATIONAUX DES RÉSULTATS sont disponibles sur notre site.

Au nom de la FSB, nous tenons à remercier une fois de plus tous les organisateurs, jurys et collaborateurs qui ont rendu possible la tenue des championnats nationaux pendant cette période.

Félicitations aux 3 Champions Belges:

Champion Belge Classe 1 Bart Buylle
Stacks Image 300
Champion Belge Classe 2 Francoise Engels
Stacks Image 305
Champion Belge Classe 3 Chris Caerts
Stacks Image 310
Stacks Image 314