NewsNouveauxNieuws
ArticlesStatutsStatuten
CalendarCalendrierKalender
QualificationQualificationsKwalificatie
OpenOpenOpen
Trial ResultsRésultats ConcoursTrial resultaten
ClinicsClinicsClinics
ContactContactContact
About usInfoOver ons
Becoming memberDevenir membreLid worden
Qualif WorldQualif WorldKwalif World
Open ResRes OuvertsOpen Res
FotosPhotosGalerij
Dender Qualif 2016Dender Qualif 2016Dender Kwalif 2016
Rules Qualif 16/17Régl.Qualif. 16/17Regl.Kwalif. 16/17
Rules Qualif 17/18Régl.Qualif. 17/18Regl.Kwalif. 17/18
HomeAccueil
Kalender alle eventsCalendrier global
Regl. inwendige ordeRègl. interne
Favoriete LinksLiens Favoris
TranslateTraduisezVertaal
List Qual. EC 2017Liste Qual. EC 2017
ResultsRésultatsResultaten
List St Ferd.Lijst St Ferd.Liste St Ferd.
KingsCupKingsCupKingsCup
EsseneTrialEsseneTrialEsseneTrial
4th Bosdreeftrial4de Bosdreeftrial4ème Bosdreeftrial
List HoevetrialListe HoevetrialLijst Hoevetrial
Balen 2017Balen 2017Balen 2017
RegistrationInscriptionsInschrijvingen
List STCListe STCLijst STC
Qualif EC17Kwalif EC17Qualif EC17
NewsNieuwsNouveaux
List BBCC_2017Lijst BBCC_2017Liste BBCC_2017
Reg BBCC 2017Ins BBCC 2017Inscr BBCC 2017
Binderveld 2017Binderveld 2017Binderveld 2017
List BinderveldListe BinderveldLijst Binderveld
List DenderTrialLijst DenderTrialListe DenderTrial
DendertrialDendertrialDendertrial
Qualif EC18Kwalif EC18Qualif EC18
Halloween trial 2017Halloween trial 2017Halloween 2017
List HalloweenListe HalloweenLijst Halloween
Belg Champ Cl3 17Champ Belge Cl3 17Belg Kamp Cl3 17
List BC Kl3 17Liste CB Cl3 17Lijst BK Kl3 17
List de DenderListe De denderLijst De Dender
List Kesterheide 17Liste Kesterheide 17Lijst Kesterheide 17
Nieuw in de Blog
Startlijst Binderveld trial 21-22 Okt
De startlijst voor de Binderveld trial is klaar:Startlijst ...Lees meer
Halloween trial inschrijvingen gesloten
De inschrijvingen voor de halloween trial van 4 en 5 nov zijn gesloten. ...Lees meer
Locatie belg Kampioenschap Kl 3 bekend: Nieuwrode
Locatie van he BK kl 3 is :Kasteel Van Horststraat: Peerse, Lozenhoekin Nieuwrode.Bijkomende info:info ...Lees meer
Startlijst GP Luik 2017 (14-15 Oct)
Hierbij de startlijst voor de GP van Luik op 14 en 15 OctStartlijst GP Luik ...Lees meer
Aanpassing in het Continental Kwalificatie 18 overzicht
Er werd opgemerkt dat sommige handlers ontbraken in het overzicht van de Continental kwalificatie (EK18).7 handlers ontbraken en zijn nu ...Lees meer
Nouvelles dans le Blog
Liste de départ Binderveld disponible
La liste de départ pour le concours Binderveld des 21 et 22 oct est prêteListe .........Lire plus
Lieu du concours Championnat belge Cl 3 connu: Nieuwrode (28-29 Oct)
L'adresse:Kasteel Van HorstRue: Peerse, Lozenhoekà Nieuwrode.Info: info .........Lire plus
Liste de départ pur le GP de Liège (14 et 15 Oct)
Veuillez trouver la liste de départ:Liste de départ .........Lire plus
Modifications résultats EC18 (Qualification Continental 2018)
Certains résultats n'étaient pas repris dans la liste EC18 sur le site.7 Conducteurs ont été rajoutés.EC18 .........Lire plus
News in the Blog
Startlist Binderveld is available (21 - 22 Oct)
The startlist for the Binderveld trial is readyStartlist .........Read more
Location for Belg Championship Cl 3 is known (28-29 Oct Nieuwrode)
The location is :Kasteel Van Horststreet: Peerse, Lozenhoekin Nieuwrode.See for additional info: info .........Read more
Starting list for GP trial of Liège (14-15 Oct)
please find the start list for the GP trialStartList GP .........Read more
Modifications to the overview list EC18 (qualification for Continental 2018)
We noticed that some handlers were missing from the overview table for the European Championship 2018.7 handlers were added to the overview:EC18 .........Read more
Stacks Image 80
**Welkom op de site van de FSB**

**Federatie Schapendrijven België**

Inschrijvingen Belgisch kampioenschap Klasse 3 gesloten (28-29 Oct)

Startlijst Binderveld trial beschikbaar

******

Noorwegen 2017 …. een kleine reflectie

Ondertussen is de wedstrijd in Noorwegen alweer voorbij en kunnen we het internationale gedeelte van het seizoen 2017 afsluiten.

Wat de resultaten in Noorwegen betreft mogen we best tevreden zijn. Dit jaar waren 2 van de Belgische deelnemers in de finale. Nl. Chris Caerts en Eliane Verboven.

Beiden hebben de wedstrijd verlaten met een Ret nadat het voor henzelf duidelijk was dat een goede klassering niet meer mogelijk was.

Als we echter onze Belgische prestatie in een perspectief plaatsen met de resultaten van de andere Europese naties mogen we best trots zijn. Op de 16 finalisten waren er liefst 6 Noren.

De Noren, organiserend land, hebben van oudsher een zeer stevig team en getuigen van een uitzonderlijke samenhang. Ze investeren dan ook massaal in training van hun selectie en misschien heeft de kennis van het terrein ter plaatste hen ook wel een voordeel opgeleverd!

De Zwitsers, zij hadden 2 finalisten, van oudsher een land waar de sport van het schapendrijven zeer sterk georganiseerd is, met een ledenaantal van vele honderden (de vijver is groot wat het vissen vergemakkelijkt).

Voor Nederland, toch een land waar we nog steeds naar opkijken wanneer het over schapendrijven gaat, met 2 deelnemers in de finale, net evenveel als België , al moeten we eerlijkheidshalve vermelden dat de prestaties van zowel Serge als Tjitse in de finale best goed waren.

Dan is er nog Italië met 3 en Frankrijk met 1 finalist.

En dit terwijl er 15 deelnemende landen waren en 94 deelnemers aan de selecties.

Conclusie; we zijn helemaal niet slecht bezig, al zou het ons verblijden als er wat nieuwe namen kwamen opzetten om de gevestigde waarden van de troon te stoten en dit zowel in de selectie voor de “Continental Championship 2018” als voor de selectie “World 2020”…

Hieronder de link naar de uitslagen van de finale in Noorwegen 2017

uitslagen finale Continental

Hieronder de link naar de uitslagen van de selecties 1 en 2

uitslagen selectie 1 Continental

uitslagen selectie 2 Continental

Wat het klassement “ Young handlers” betreft waren er dit jaar geen Belgische deelnemers.

Young handlers

Stacks Image 163
Some pictures of the World competition (thanks to David Vanhoorne)
Stacks Image 217
Stacks Image 221RankHandlerDog
1Chris CaertsPero
2Joris BroesFlyh
3Chris CaertsMac
4Ben De KerfNell
5Patrick VetsJack
6Gerda LuypaersJake
7Eliane VerbovenMay Ellis
8Ines BroesGlen
Res 1Eliane VerbovenPip

Voor de Continental

Website Continental 2017

Stacks Image 169
<
RankHandlerDog
1Chris CaertsMac
2Eliane VerbovenMay Ellis
3Eliane VerbovenMona
4Chris CaertsPero
5Marcel PeetersGhlen
6Joris BroesFlyh
7Marcel PeetersSweep
8Ines BroesGlen
Res 1Eliane VerbovenPip
Res 2Marc BoudtSkipper

Belgian Championship Class 3 registration gesloten (28-29 Oct)

Startlist Binderveld trial is available

******

Norway 2017 …. some thoughts

Norway is over and closes the international part of the season.

The results were rather good with two Belgian finalists namely Chris Caerts and Eliane Verboven.

Both ended up their run with a RET when they realised that a good score was not possible anymore.

The Belgian representation compared to the other European participants is quite impressive. Norway however beats us with 6 Norwegian finalists on a total of 16.

Norway has a long reputation in the sheepdog trials and has a strong unite team. They invest a lot in training and their terrain knowledge of the final was certainly more than welcome.

Switserland had also 2 participants in the final. Sheepdog trials are a recognised and popular sport in Switserland with hunderds of handlers. Fishing in a large pool is a bonus.

the Netherlands, a country that is also strong in sheepdog trials listed two participants in the final, the same number as Belgium. We must however recognise that the performance of Serge and Tjitse was outstanding.

Let us also mention Italy with 3 finalists and France with 1.

There were in total 15 countries with 94 participants in the selection trials.

The conclusion is : not bad, go on and let additional young blood reinforce the top and mark the Belgian presence even stronger in the next "Continental Championship 2018" and the selection for the "World 2020".

please find hereby the links to the results of the Norway continental 2017

results final Continental

results Day 1 Selection Continental

results Day 2 Selection Continental

Results “ Young handlers” (no Belgian participants this year.

Young handlers

Stacks Image 184

For the Continental

Website Continental 2017

<
RankHandlerDog
1Chris CaertsMac
2Eliane VerbovenMay Ellis
3Eliane VerbovenMona
4Chris CaertsPero
5Marcel PeetersGhlen
6Joris BroesFlyh
7Marcel PeetersSweep
8Ines BroesGlen
Res 1Eliane VerbovenPip
Res 2Marc BoudtSkipper
Stacks Image 190

For the World

Stacks Image 243RankHandlerDog
1Chris CaertsPero
2Joris BroesFlyh
3Chris CaertsMac
4Ben De KerfNell
5Patrick VetsJack
6Gerda LuypaersJake
7Eliane VerbovenMay Ellis
8Ines BroesGlen
Res 1Eliane VerbovenPip

Inscriptions Concours Championnat Belge clôturées (28-29 Oct)

******

Liste de départ concours Binderveld disponible

Norvège 2017 …. nos impressions

Le continental de Norvège est terminé et clôture la partie internationale de la saison.

Les résultats sont remarquables avec deux finalistes Belges sur un total de 16 (Chris Caerts et Eliane Verboven).

Ils ont malheureusement du terminer leur run à la finale par un RET une fois qu'ils se sont réalisé qu'un bon résultat n'était plus possible.

La resprésentation belge comparée aux autres pays Européens est impressionante. La Norvège, pays organisateur, nous bat cependant largement avec une représentation de 6 sur 16.

La Norvège a une longue tradition de conduite sur troupeaux et dispose d'une équippe très capable et unie. Il ont fortement investi dans leur entrainement et la connaissance profonde du terrain de la finale a certainement contribué à leur succès.

La Suisse avait également deux finalistes. La conduite de troupeaux est très populaire en Suisse et la Fédération compte des centaines de conducteurs. Recruter dans un grand nombre de candidats ne fait jamais tort.

Les Pays-Bas qui ont également une bonne réputation dans notre sport ont également aligné deux finalistes, le même nombre que pour la Belgique. Nous devons cependant reconnaître que Serge et Tjitse ont exécuté de splendides runs à la finale.

N'oublions pas de mentionner l'Italie avec 3 finalistes et la France avec un finaliste.

15 Pays ont participé avec 94 conducteurs aux deux jours de sélection.

Notre conclusion; pas mal du tout mais espérons que de nouveaux candidats fassent surface et matérialisent une présence encore plus forte durant le prochain "Continental Championship 2018" et la sélection du "World 2020".

Les résultats du Norway continental 2017

résultats finale Continental

résultats Jour 1 Sélection Continental

résultats Jour 2 Sélection Continental

Resultats “ Young handlers” (pas de participants Belges cette année).

Young handlers

Stacks Image 211

Pour le Continental

Website Continental 2017

<
RankHandlerDog
1Chris CaertsMac
2Eliane VerbovenMay Ellis
3Eliane VerbovenMona
4Chris CaertsPero
5Marcel PeetersGhlen
6Joris BroesFlyh
7Marcel PeetersSweep
8Ines BroesGlen
Res 1Eliane VerbovenPip
Res 2Marc BoudtSkipper

Pour le World

Stacks Image 205RankHandlerDog
1Chris CaertsPero
2Joris BroesFlyh
3Chris CaertsMac
4Ben De KerfNell
5Patrick VetsJack
6Gerda LuypaersJake
7Eliane VerbovenMay Ellis
8Ines BroesGlen
Res 1Eliane VerbovenPip