NewsNouveauxNieuws
ArticlesStatutsStatuten
CalendarCalendrierKalender
QualificationQualificationsKwalificatie
OpenOpenOpen
Trial ResultsRésultats ConcoursTrial resultaten
ClinicsClinicsClinics
ContactContactContact
About usInfoOver ons
Becoming memberDevenir membreLid worden
Qualif WorldQualif WorldKwalif World
Open ResRes OuvertsOpen Res
FotosPhotosGalerij
Dender Qualif 2016Dender Qualif 2016Dender Kwalif 2016
Rules Qualif 16/17Régl.Qualif. 16/17Regl.Kwalif. 16/17
Rules Qualif 17/18/19Régl.Qualif. 17/18/19Regl.Kwalif. 17/18/19
HomeAccueil
Kalender alle eventsCalendrier global
ReglementenRèglements
Favoriete LinksLiens Favoris
TranslateTraduisezVertaal
List Qual. EC 2017Liste Qual. EC 2017
ResultsRésultatsResultaten
List St Ferd.Lijst St Ferd.Liste St Ferd.
KingsCupKingsCupKingsCup
EsseneTrialEsseneTrialEsseneTrial
4th Bosdreeftrial4de Bosdreeftrial4ème Bosdreeftrial
List HoevetrialListe HoevetrialLijst Hoevetrial
Balen 2017Balen 2017Balen 2017
RegistrationInscriptionsInschrijvingen
List STCListe STCLijst STC
Qualif EC17Kwalif EC17Qualif EC17
NewsNieuwsNouveaux
List BBCC_2017Lijst BBCC_2017Liste BBCC_2017
Reg BBCC 2017Ins BBCC 2017Inscr BBCC 2017
Binderveld 2017Binderveld 2017Binderveld 2017
List BinderveldListe BinderveldLijst Binderveld
List DenderTrialLijst DenderTrialListe DenderTrial
DendertrialDendertrialDendertrial
Qualif EC18Kwalif EC18Qualif EC18
Halloween trial 2017Halloween trial 2017Halloween 2017
List HalloweenListe HalloweenLijst Halloween
Belg Champ Cl3 17Champ Belge Cl3 17Belg Kamp Cl3 17
List BC Kl3 17Liste CB Cl3 17Lijst BK Kl3 17
List de DenderListe De denderLijst De Dender
List Kesterheide 17Liste Kesterheide 17Lijst Kesterheide 17
Labyrinth 2017Doolhof 2017Labyrinthe 2017
List Labyrinth 17Lijst Doolhof 17Liste Labyrinthe 17
Status Cl 1->2->3Status Kl 1->2->3Promo Cl 1->2->3
BK Kl 3 2017CB Cl 3 2017BC Cl 3 2017
Halloween 2017Halloween 2017Halloween 2017
List Christmas 2017Liste Noël 2017Lijst Kerstballen 2017
Christmas trial 2017Conc Noël 2017Kerstballen trial 2017
Labyrint 2017Labyrinthe 2017Doolhof 2017
Labyrint 2017Labyrinthe 2017Doolhof 2017
Christmas Trial 17Noël 17Kerstb 17
Christmas 17Noël 17Kerstb 17
StPatrick 2018StPatrick 2018StPatrick 2018
List StPatrickLijst StPatrickListe StPatrick
List Airport 2018Liste Airport 2018Lijst Airport 2018
OrganizersOrganisatorenOrganisateurs
Balen Trial March 2018Balen Trial Mars 2018Balen Trial Maart 2018
List Balen Mar 18Liste Balen Mar 18Lijst Balen Mar 18
Kelcht.. Trial 18Kelcht.. Trial 18Kelcht.. Trial 18
List Kelchter.. 18Lijst Kelchter.. 18Liste Kelchter.. 18
Org KelchterhoefOrg KelchterhoefOrg Kelchterhoef
St Patrick 2018St Patrick 2018St Patrick 2018
List BBCC Classic 2018Liste BBCC Classic 2018Lijst BBCC Classic 2018
St Ferd Trial 2018St Ferd Trial 2018Conc. St Ferd 2018
List St Ferd 18Lijst St Ferd 18Liste St Ferd 18
Airport Trial 2018Airport Trial 2018Conc. Airport 2018
Lijst BK Pinkst. trial Liste CB Pinkst. List BC Pinkst.
BK Pinkster. 18CB Pentecôte 18BC Pentecost 18
Kelchterhoef 2018Kelchterhoef 2018Kelchterhoef 2018
Essene 2018Essene 2018Essene 2018
List Essene 18Liste Essene 18Lijst Essene 18
BBCC Classic 2018 (EC18)BBCC Classic 2018 (EC18)BBCC Classic 2018 (EC18)
Qualif EC2018 06-18Kwalif EK2018 06-18Qualif CE2018 06-18
List EC2018 06-18Liste CE2018 06-18Lijst EK2018 06-18
King Trial 18Conc King 18King Trial 18
List King 18Liste King 18Lijst King 18
Essene KC 18Essene KC 18Essene KC 18
List Challenger 18Liste Challenger 18Lijst Challenger 18
List Kinrooi 18Liste Kinrooi 18Lijst Kinrooi 18
List Waterloo 2018Liste Waterloo 2018Lijst Waterloo 2018
List Team Trial 18Liste Team Trial 18Lijst Team Trial 18
Dender Trial 2018Dendertrial 2018Concours Dender 2018
List Dender Trial 2018Lijst Dendertrial 2018Liste concours Dender 2018
Waterloo 18Waterloo 18Waterloo 18
Jalhay 2018Jalhay 2018Jalhay 2018
AllSaints 18Toussaint 18Allerh. 18
List allSaints18Lijst Allerh. 18Liste Toussaint 18
List Fraiture TrialListe Conc FraitureLijst Fraiture Trial
AllSaints 18Toussaint 18AllerH 18
Christmas 2018Noël 2018KBT 2018
Christmas Trial KC and EC19Concours Noël KC et CE19Kerstballentrial KC en EK19
Hill trial 19 Kl2Concours Hill 19 Cl2Hill trial 19 Cl2
Hill trial 19 Kl3 PreKwal Concours Hill trial 19 Cl3 PreQual Hill trial 19 Cl3 PreQual
Kagge trial 19 Kl3 PreKwalConcours Kagge 19 Cl3 PrequalKagge trial 19 Cl3 PreQual
Lijst Hill19 Kl2Liste Hill19 Cl2Lijst Hill19 Cl2
Lijst Hill19 Kl3Liste Hill19 Cl3List Hill19 Cl3
Lijst Kagge19 Kl3Liste Kagge19 Cl3List Kagge19 Cl3
BBCC Trial 19 Cl1BBCC Trial 19 Cl1BBCC Trial 19 Kl1
List BBCC19 Cl1/RListe BBCC19 Cl1/DébLijst BBCC19 Kl1/Beg
Hill 2019 Cl3Hill 2019 Cl3Hill 2019 Kl3
English
Essene Trial 2019 Cl 1-2Essene Trial 2019 Kl 1-2Conc Essene 2019 Cl 1-2
List Essene 2019Liste Essene 2019Lijst Essene 2019
De Boender Trial 19 Cl1-2Concours De Boender 19 Cl 1-2
List De Boender 19 Cl1-2Liste De Boender 19 Cl 1-2Lijst De Boender 19 Kl 1-2
BLC Jalhay 2019BLC Jalhay 2019BLC Jalhay 2019
List Jalhay 19Liste Jalhay 19Lijst Jalh19 Kl3
List Bio 19 Cl3Liste Bio 19 Cl3Lijst Bio 19 Kl3
List Airport 19Liste Airport 19Lijst Airport 19
Airport 19 Cl 1Airport 19 Cl 1Airport 19 Kl 1
Airport 19 Cl 2 BCAirport 19 Cl 2 CBAirport 19 Kl 2 BK
Airport 19 Cl 3Airport 19 Cl 3Airport 19 Kl 3
Kagge Hill2 Cl3Kagge Hill2 Kl3Kagge Hill2 Cl3
List KaggeHill2 Cl3Lijst KaggeHill2 Kl3Liste KaggeHill2 Cl3
BBCC Classic 19BBCC Classic 19BBCC Classic 19
List BBCC Cl. 19Liste BBCC Cl. 19Lijst BBCC Cl. 19
Jalhay Trial 2019 Cl3Conc. Jalhay 2019 Cl3Jalhay Trial 2019 Kl3
Havinnes 19Havinnes 19Havinnes 19
List Havinnes 19Liste Havinnes 19Lijst Havinnes 19
Battice Trial 19 Cl3Battice 19 Cl3Battice Trial 19 Kl3
Kagge Trial 2 2019Kagge Trial 2 2019Kagge Trial 2 2019
St Ferdinand 19 BC Cl 1St Ferdinand 19 CB Cl 1St Ferdinand 19 BK Kl 1
List St Ferd 19Liste St Ferd 19Lijst St Ferd 19
List Limburg Cup 19Liste Limburg Cup 19Lijst Limburg Cup 19
Airport Trial 2019Concours Airport 2019Airport Trial 2019
Reg. World 2020 QualifInscr. qualification World 2020Reg. kwalificatie World 2020
List candidates World2020Liste candidats World2020Lijst World2020 kandidaten
Autarky 2019Autarky 2019Autarky 2019
List Autarky 19Liste Autarky 19Lijst Autarky 2019
Havinnes 2019Havinnes 2019Havinnes 2019
Pentecost 19Pinksteren 19Pentecôte 19
BI HeuvellandBI ValléeBI Heuvelland
List BI TrialsListe concours BILijst BI Trials
BI Trial Heuvel.-KermisBI Vallée Kerm.BI Heuvel.-Kermis
Practice Heuvel. Nr2Pratique Vallée Nr2Praktijk Heuvel. Nr2
Practice Heuvel. Nr1Pratique Vallée Nr1Praktijk Heuvel. Nr1
Geel 2019 Cl3Geel 2019 Cl3Geel 2019 Kl3
Lijst Bokrijk 19Liste Bokrijk 19List Bokrijk 19
List Bovy Trial 20Liste Bovy Trial 20Lijst Bovy Trial 20
List BLC 19Liste BLC 19Lijst BLC 19
BLC 19BLC 19BLC 19
Autarky Trial 2019 Cl3Conc. Autarky 2019 Cl3Autarky Trial 2019 Kl3
List Dender 19 trialListe conc. Dender 19Lijst Dender 19 trial
List Winter trial 19Liste Conc Hiver 19Lijst Winter trial 19
Liste Arden. 19Lijst Arden. 19List Arden. 19
List Sat_SylvesterListe Sat_SylvesterLijst Sat_Sylvester
Saturday Sylvester 2019Saturday Sylvester 2019Saturday Sylvester 2019
Leapday trialConcours leapdayLeapday trial
List Leapday TrialListe concours leapday Lijst Leapday trial
Airport 20 Cl 2Airport 20 Cl 2Airport 20 Kl 2
Airport 20 Cl 3Airport 20 Cl 3Airport 20 Kl 3
Airport 20 Cl 1Airport 20 Cl 1Airport 20 Kl 1
Lijst Airport 2020Liste Conc. Airport 2020List Airport 2020
List Robertville 2020Liste Robertville 2020Lijst Robertville 2020
List Westh trial 20Lijst Westh Trial 20Liste concours Westh 20
Registration Qualif Continental 20Registratie Kwalif Continental 20Inscription Qualif Continental 20
List Qual Conti 2020Lijst Kwal Conti 2020Liste Qual Conti 2020
List Mid-Harvest TrialListe Mi-RécolteLijst Halfoogst Trial
Mid-Harvest 20Mi-Récolte 20Halfoogst 20
Autarky 2020Autarky 2020Autarky 2020
List Autarky 2020Liste Autarky 2020Lijst Autarky 2020
Bovy PreQu 20PreQu Bovy 20Bovy PreKw 20
Essene Trial 2020Concours Essene 2020Essene Trial 2020
List Essene 2020 TrialLijst Essene 2020 TrialListe Concours Essene 2020
Mid Harvest 2020Mi Recolte 2020Halfoogst 2020
BC Cl3 Trial 2020Conc. CB Cl3 2020
Autarky Trial 2020 Cl3Conc. Autarky 2020 Cl3
WSL BC Cl2 20WSL CB Cl2 20WSL BK Kl2 20
List WSL BC Cl2 20 DiestListe WSL CB Cl2 20 DiestLijst WSL BK Kl2 20 Diest
Bovy 20 Cl1-2Bovy 20 Cl1-2Bovy 20 Kl1-2
List Bovy Cl1-2Liste Bovy Cl1-2Lijst Bovy Kl1-2
Oudsbergen PreQu and Open 20Oudsbergen PreQu et Open 20Oudsbergen PreKw en Open 20
List Oudsb Trial Liste Oudsb Trial Lijst Oudsb Trial
Nieuw in de Blog
Startlijsten De Dender trial (26-27 Sep)
Hierbij de startlijst voor de dender trial Pre-Kwalificatie klasse 3 van 26-27 Sep 2020 Startlijst (update 19/09/2020 18,00 uur) ...Lees meer
Oudsbergen Trial 2020 PreKw Kl3 en Open Kl1 en 2
Vzw De Boender organiseert op zaterdag 24 oktober 2020 een prekwalificatie wedstrijd voor Continental 2021. Klasse 3 spelers met domicilie in België ...Lees meer
Starlijst Bovy PreKwal 2020 Kl 3
hierbij de startlijst van de prekwalificatie Bovy op 19-20 Sep startlijst Bovy PreKwal ...Lees meer
BK Kl2 WSL Diest trial Info
Klasse 2 Eventueel aangevuld met open klasse 1 Zaterdag 17 en zondag 18 oktober 2020 Beringenbaan 37, 3290 Diest ...Lees meer
Startlijst BK Kl3 Dubbele outrun 6 Sep 2020
Briefing om 7.30 uur ter plaatse - start onmiddellijk na briefing Lijst (volgorde startlijst zie seq aangepast voor dubbelehonden) - duur per ...Lees meer
Startlijst Essene trial beschikbaar
Hierbij de startlijst voor de Essenetrial 12-13 Sep Startlijst ...Lees meer
Punten Trial Belg Kampioenschap Kl 3 online beschikbaar
Om de punten online te raadplegen gebruik link onlinepunten of de tweede menuoptie van de FSB Website (online). De punten worden ingevoerd om de 2 ...Lees meer
Startlijsten BK Kl3
UPDATE (adres is oude maai, klein pad naast huisnummer 34)Hierbij de instructies en startlijst voor het Kwalificatie weekend en Belgisch Kampioenschap ...Lees meer
Belangrijk nieuws rond Continental 2020 Zwitserland
Beste handlers, Helaas ontvingen we van de Zwitserse organisatie op dinsdag 1 september een mailing met de afgelasting van de Continental 2020. Het ...Lees meer
Dendertrial 2020 Info
Dendertrial 2020 26 - 27 september Pre-kwalificatie Klasse 3voor de Continental 2021 Inschrijven enkel via website FSB. Inschrijvingen worden ...Lees meer
Nouvelles dans le Blog
Liste de départ concours De Dender 26-27 Sep
Veuillez trouver la liste de départ du concours De Dender (Pré-Qualification classe 3 du 26-27 Sep 2020)Liste départ (mise à jour 19/09/2020 18,00 heure) .........Lire plus
Concours Oudsbergen PréQualif Conti et Open Cl1 et 2
L'asbl De Boender organise une compétition de pré-qualification pour Continental 2021 le samedi 24 octobre 2020. Les conducteurs de classe 3 domiciliés en Belgique depuis plus de douze mois peuvent .........Lire plus
Liste de départ Bovy PreQual
Veuillez trouver la liste de départ pour le concours Bovy des 19-20 Sep Liste départ Bovy PreQual .........Lire plus
CB Cl 2 WSL Diest trial 2020
Championnat Belge Classe 2 Eventuellement complété par la classe 1 Samedi 17 et dimanche 18 octobre 2020 Beringenbaan 37, 3290 Diest Championnat de Belgique classe 2, les participants .........Lire plus
liste de départ Championnat Belge Cl3
Briefing à 7.30 hr sur place - départ immédiatement après briefing liste (séquence - adaptée pour chien double, voir numéro- liste de départ) - durée par participant +/- 25 min 1 .........Lire plus
Liste de départ concours Essene 12-13 Sep 2020
Concours Essene CB Cl 1 + openClasse 2 liste de départ (12-13 Sep) Liste de départ .........Lire plus
Points concours Champ. Belge Cl3 disponible online
Pour consulter les points du concours online sélectez points online ou la seconde option du menu dans le site web FSB (online). Les points seront introduits tous les 2 runs à partir du 4 Sep 13,00 .........Lire plus
Liste départ Championnat Belge Cl3
Mise à jour: adresse est "Oude maai, sentier près de la maison avec nr 34"Veuillez trouver les instructions et la lliste de départ pour le weekend de qualification Continental 2020 et le .........Lire plus
Information importante concernant Qualification Continental 2020 Suisse
Chers conducteurs,Nous avons malheureusement reçu un courrier de l'organisation suisse ce mardi 1er septembre mentionnant l'annulation du Continental 2020.Le championnat belge de classe 3 à Lommel .........Lire plus
Concours Dender 2020 info
Concours Dender 2020 26 - 27 septembre Pre-qualification Classe 3pour le Continental 2021 Inscriptions uniquement via le site web FSB. Les inscriptions seront ouvertes le lundi 31 août 2020. .........Lire plus
News in the Blog
Starting list De Dender (26-27 Sep)
Please find the starting llist for the De Dender trial Pre-Qualification class 3 on 26-27 Sep 2020 Start list (update 19/09/2020 18,00 Hr) .........Read more
PreQualif trial Oudsbergen and Open Cl1 and 2
De Boender vzw is organising a pre-qualification trial for Continental 2021 on Saturday 24 October 2020. Class 3 handlers who have been living in Belgium for more than twelve months can register. .........Read more
Please find starting list PreQual trial Class 3 19-20 Sep
Please find starting list for trial pre-qual Bovy on 19-20 Sep Starting list Bovy PreQual .........Read more
BC Class 2 WSL Diest trial 2020
Belgian Championship Class 2 Eventualy completed with Class 1 handlersSaturday 17 and Sunday 18 octobre 2020 Beringenbaan 37, 3290 Diest Belgian Championship class 2, participants will .........Read more
Start list for Belgian Championship 2020 Cl3
Briefing at 7.30 Hr on location - start immediately after briefing. List (sequence - see front number - starting list - duration by participant +/- 25 min 1 Filip Vandamme Gael .........Read more
Starting list Essene trial Belg. Championship Cl 1 (12-13 Sep)
Essene trial Belg. Championship Cl 1 + open Class 2 starting list (12-13 Sep) starting list .........Read more
Points trial Belgian Championship Cl3 are available online
To read the points online pliase use te following link onlinepunten or the second option in the menu of the FSB website (online). Points will be published each two runs starting as from 4 Sep 1300 .........Read more
Qualif trial BC Cl3 Starting List
Pleae find instructions and starting list for the Qualification Weekend Continental 2020 and Belgian Championship Class 3Starting List .........Read more
Important info concerning qualification trial for Continental 2020 Switzerland
Dear handlers,Unfortunately, we received a mailing from the Swiss organisation on Tuesday 1 September with the cancellation of the Continental 2020.The Belgian class 3 championship in Lommel will .........Read more
Dender Trial 2020 Info
Dender Trial 2020 26 - 27 september Pre-qualification Class 3for Continental 2021 Registration only through the FSB Web Site. Registrations will open on Monday 31 august 2020. Registrations .........Read more
Stacks Image 80

All FSB events are possible as from 1 July due to the possibility of accepting public on an event. The Bovy trial will be the first event to allow your border to get rid from the online herding exercices FSB events zijn terug mogelijk vanaf 1 juli gezien de toelating om publiek te ontvangen. De Bovy trial steekt de spits af en opent de mogelijkheid om je border vrij te stellen van online oefeningen. Les événements de la FSB peuvent avoir lieu à partir du 1 juillet vu la possibilité de recevoir un public. Le concours Bovy relance la saison 2020 et vous permettra d'arrèter les exercices "online" de votre border.

Stacks Image 254

Welcome on the FSB (Federation Sheepdog handlers Belgium) site. You will find on this website info concerning our activities like sheepdog trials but also publication of the results of the trials. We keep you informed through the News tab in the menu. Welkom op de website van de FSB (Federatie schapendrijven België). Je vindt op deze site informatie rond onze activiteiten en meer in het bijzonder rond de wedstrijden schapendrijven. Bijkomende en recente informatie wordt verspreid via onze Nieuws Blog.Bienvenue sur le site de la FSB (Fédération Belge de conduite sur troupeau). Vous trouverez sur le site une multitude d'informations sur nos activités telles que le calendrier mais également les concours que nous organisons ainsi que les résultats obtenus. Nous vous tenons également informé des dernières nouvelles à travers notre blog (Nouveaux).

Welkom op de site van de FSB

Federatie Schapendrijven België

Inschrijvingen Oudsbergen trial Kl1-2-3 open
Uitslagen BK Kl3 en BK Kl1 (Essene) gepubliceerd

Inschrijvingen WSL BK Kl2 in Diest open

Registration Oudsbergen trial Cl1-2-3 open


Registration WSL BC Cl2 in Diest open

Results BC Cl3 and BC Kl1 (Essene) trials are published

  • This is the default HTML.
  • You can replace it with your own.
  • Include your own code without the HTML, Head, or Body tags.
Inscriptions concours Oudsbergen Cl1-2-3 ouvertes


Inscriptions WSL CB Cl2 à Diest ouvertes

Résultats concours CB Cl3 et CB Cl1 (Essene) sont publiés