NewsNouveauxNieuws
ArticlesStatutsStatuten
CalendarCalendrierKalender
QualificationQualificationsKwalificatie
OpenOpenOpen
Trial ResultsRésultats ConcoursTrial resultaten
ClinicsClinicsClinics
ContactContactContact
About usInfoOver ons
Becoming memberDevenir membreLid worden
Qualif WorldQualif WorldKwalif World
Open ResRes OuvertsOpen Res
FotosPhotosGalerij
Dender Qualif 2016Dender Qualif 2016Dender Kwalif 2016
Rules Qualif 16/17Régl.Qualif. 16/17Regl.Kwalif. 16/17
Rules Qualif 17/18Régl.Qualif. 17/18Regl.Kwalif. 17/18
HomeAccueil
Kalender alle eventsCalendrier global
Regl. inwendige ordeRègl. interne
Favoriete LinksLiens Favoris
TranslateTraduisezVertaal
List Qual. EC 2017Liste Qual. EC 2017
ResultsRésultatsResultaten
List St Ferd.Lijst St Ferd.Liste St Ferd.
KingsCupKingsCupKingsCup
EsseneTrialEsseneTrialEsseneTrial
4th Bosdreeftrial4de Bosdreeftrial4ème Bosdreeftrial
List HoevetrialListe HoevetrialLijst Hoevetrial
Balen 2017Balen 2017Balen 2017
RegistrationInscriptionsInschrijvingen
List STCListe STCLijst STC
Qualif EC17Kwalif EC17Qualif EC17
NewsNieuwsNouveaux
List BBCC_2017Lijst BBCC_2017Liste BBCC_2017
Reg BBCC 2017Ins BBCC 2017Inscr BBCC 2017
Binderveld 2017Binderveld 2017Binderveld 2017
List BinderveldListe BinderveldLijst Binderveld
List DenderTrialLijst DenderTrialListe DenderTrial
DendertrialDendertrialDendertrial
Qualif EC18Kwalif EC18Qualif EC18
Halloween trial 2017Halloween trial 2017Halloween 2017
List HalloweenListe HalloweenLijst Halloween
Belg Champ Cl3 17Champ Belge Cl3 17Belg Kamp Cl3 17
List BC Kl3 17Liste CB Cl3 17Lijst BK Kl3 17
List de DenderListe De denderLijst De Dender
List Kesterheide 17Liste Kesterheide 17Lijst Kesterheide 17
Labyrinth 2017Doolhof 2017Labyrinthe 2017
List Labyrinth 17Lijst Doolhof 17Liste Labyrinthe 17
Status Cl 1->2->3Status Kl 1->2->3Promo Cl 1->2->3
BK Kl 3 2017CB Cl 3 2017BC Cl 3 2017
Halloween 2017Halloween 2017Halloween 2017
List Christmas 2017Liste Noël 2017Lijst Kerstballen 2017
Christmas trial 2017Conc Noël 2017Kerstballen trial 2017
Nieuw in de Blog
GRENSLANDTRIAL 2018: KWALIFICATIE
Op 3-4 maart 2018 organiseert John Pluta voor de 3de maal de Grenslandtrial: België-Nederland-Duitsland.Op zaterdag lopen de honden klasse 2. Op ...Lees meer
FSB Startlijsten 24-26 Nov 2017
Aan de deelnemers van de FSB trial 2017,een woord van dank aan:de organisatoren van de Airporttrial voor het ter beschikking stellen van hun ...Lees meer
Clinic bij Jan Croimans op 27 Dec door Chris Caerts en Paul Van Hoof
Clinic schapendrijven door Chris Caerts en Paul Van Hoofop woensdag 27 december 2017 van 9-16.30 uur Waar = Bij Jan Croimans Horkerstraat 6 3640 ...Lees meer
Resultaten Halloween trial 2017
De resultaten voor de Halloween trial zijn te vinden op volgende link:Resultaten Halloween 17 ...Lees meer
Resultaten Jalhay trial zijn beschikbaar
Je vindt de resultaten van de Jalhay trial op volgende link:ResultatenWe hebben enkel de totalen en geen detail resultaten ontvangen en dus ook geen ...Lees meer
Nouvelles dans le Blog
Concours 3 Frontières 2018 : qualification
John Pluta organise pour la 3ième fois le concours des 3 frontières: Belgique - Pays-Bas - Allemagne.Le samedi est réservé pour la classe 2 et le dimanche pour la classe 3.Nous organisons un .........Lire plus
Liste de départ Concours FSB 24-26 Nov 2017
Aux participants du concours FSB 2017,Merci aux:organisateurs du Airport trial pour avoir mis leur terrain à dispositionmoutons de Chris Caertsaux sponsors,aux team Marianne et Hugo pour la .........Lire plus
Clinic chez Jan Croimans avec la collaboration de Chris Caerts et de Paul Van Hoof
Clinic conduite sur troupeaux donnée par Chris Caerts et Paul Van HoofQuand = le mercredi 27 decembre 2017 de 9-16.30 heure. Où = Chez Jan Croimans, Horkerstraat 6 3640 Kinrooi ( Limbourg)Chris et .........Lire plus
Résultats Jalhay 2017
Nous avons reçu les résultats (uniquement les totaux par run, pas le détail tel que outrun, lift ....) du concours de Jalhay.Lien: Résultats Jalhay 17 .........Lire plus
Résultats concours Halloween 2017
Les résultats du concours de Halloween sont disponibles:Résultats Halloween 17 .........Lire plus
News in the Blog
The 3 Borders Trial : qualification
John Pluta organizes on 3-4 March 2018 for the third time the 3 borders trial: Belgium -The Netherlands - Germany.Class 2 will run on Saturday and Class 3 on Sunday.We organise a qualification trial .........Read more
Start list FSB Trial 24-26 Nov 2017
To the participants of the FSB trial 2017,First a big thank you to:the organizers of the Airporttrial that agree to share their field for the trial,the sheep of Chris Caerts,the sponsors,the catering .........Read more
Clinic at Jan Croimans with the participation of Chris Caerts and Paul van Hoof
Clinic about sheepdog trials given by Chris Caerts and Paul Van HoofWhen = Wednesday 27 December 2017 from 9-16.30 hour. Where = At Jan Croimans home, Horkerstraat 6 3640 Kinrooi ( Limburg)Chris and .........Read more
Results Halloween trial 2017 are available
The results for the Halloween trial are available:Results Halloween 17 .........Read more
Results for the Jalhay trial
We got the resuylts for the Jalhay trial. We didn't receive the detailled results like lift, fetch... We will add this level of detail when points are made available.The results by run/day/weekend are .........Read more
Stacks Image 80
**Welkom op de site van de FSB**

**Federatie Schapendrijven België**

Resultaten Halloween trial en Jalhay beschikbaar

Inschrijvingen Kerstballentrial zijn open

inschrijvingen Doolhof trial zijn open

op datum van 20/10/2017 ontvingen wij het verslag "CCSC meeting"  van Rikke Andersen

We vatten kort het verslag samen van de meeting in Noorwegen:

- De Federatie schapendrijven België (FSB) wordt als nieuw lid welkom geheten door het voltallige committee.

- Het EK 2018 zal plaatsvinden in Tsjechië van 23 tot 26 augustus 2018

Door het toenemende aantal handlers uit meer Europese landen zullen de volgende Continentals over 4 dagen worden georganiseerd.

3 kwalificatiedagen en 1 finale dag. Van elke dag zullen de beste 6 combinaties doorgaan. 18 in totaal op de finale dag.

- Israël heeft zich kandidaat gesteld . Een beslissing zal later worden genomen.

- De onkosten voor juries, course directie en president zal in de toekomst worden gedragen door het CCSC committee.

- De combinatie hond-handler blijft bestaan voor 2018, maar zal volgend jaar waarschijnlijk wijzigen. Dit betekent dat elke handler vanaf 2019 dan zelf kan kiezen met welke hond hij of zij wil deelnemen. (conform regels World Trial)

- Juries zullen in de toekomst mee worden aangeduid  door de ISDS,  om te veelvuldige herhaling van dezelfde (jury)namen te voorkomen.(agenda punt België)

- Klachten en opmerkingen van individuele handlers moeten intern worden behandeld door de respectievelijke landen van het CCSC. Zij hebben de democratische basis om correcte behandeling te garanderen.

Results Halloween AND Jalhay trial ae available

Christmas trial registrations are open

Registration Labyrinth trial is open

We received the report for CCSC 2018 on 20/10/2017 from Rikke Andersen

This is a résumé of the report held in Norway:

- The Federatie schapendrijven België (FSB) is accepted by the full committee as a member of the CCSC.

- The EC 2018 wil take place in the Czech Republic from 23 until 26 August 2018.

The next Continental will cover 4 days due to the accrued number of handlers of still more European countries as before.

3 qualification days and 1 day for the final. 6 combinations handler/dog will be selected for the final during each qualification day. 18 handler/dog combination will be competing again each other during the last day.

- Israël is also candidate to participate in the Continental. A decision about tthe participation of Israël will be taken later on.

- The costs for juries, course directors and the president will be covered by the CCSC committee.

- The combination handler/dog will still be used in 2018 but will change the following year. This means that each handler will be able to choose his dog he wants to compete with as from 2019 (comparable to the rules of the World Championship)

- Juries will be selected by the ISDS in the future. This was requested to avoid that each year the same jury will be selected, over and over (this was put on the agenda by Belgium)

- Complaints and remarks of individual handlers will be handled on country level instead of directly bij the CCSC. The countries have the democratic base to garantee a fair handling.

Résultats Halloween et Jalhay disponible

Inscriptions concours de Noël sont ouvertes

Inscriptions concours Labyrinthe sont ouvertes

Nous avons reçu le 20 Oct le rapport CCSC de Rikke Andersen

Résumé du meeting tenu en Norvège

La FSB (Federatie Schapendrijven België) est mentionnée comme nouveau membre du Comité

Le EC2018 aura lieu en Tchequie du 23 au 26 Août 2018

Les 4 jours sont la conséquence du nombre accru de pays et de conducteurs Européens inscrit. Il y aura 3 jours de qualification et 1 jour de finale. Les 6 meilleurs conducteur/chien de chaque jour peuvent participer à la finale. Il y aura donc 18 participants à la finale. Israël a également introduit une candidature. Une décision concernant Israël serra prise plus tard.

Les frais pour les jury, directeur de course et président seront pris en charge par le comité.

La combinaison conducteur/chien continue d’exister en 2018 mais est susceptible de changer l’année prochaine. Ceci signifie qu’à partir de 2019 chaque conducteur pourra décider avec quel chien il désire participer (conforme aux règles du World).

Les jury seront choisi par la ISDS afin d’éviter une répétition multiple des mêmes noms (point mis sur l’agenda par la Belgique).

Les plaintes et remarques des conducteurs individuels doivent être traitées par les pays concerné de la CCSC. Ils ont la base démocratique pour garantir un traitement correct.