NewsNouveauxNieuws
ArticlesStatutsStatuten
CalendarCalendrierKalender
QualificationQualificationsKwalificatie
OpenOpenOpen
Trial ResultsRésultats ConcoursTrial resultaten
ClinicsClinicsClinics
ContactContactContact
About usInfoOver ons
Becoming memberDevenir membreLid worden
Qualif WorldQualif WorldKwalif World
Open ResRes OuvertsOpen Res
FotosPhotosGalerij
Dender Qualif 2016Dender Qualif 2016Dender Kwalif 2016
Rules Qualif 16/17Régl.Qualif. 16/17Regl.Kwalif. 16/17
Rules Qualif 17/18/19Régl.Qualif. 17/18/19Regl.Kwalif. 17/18/19
HomeAccueil
Kalender alle eventsCalendrier global
ReglementenRèglements
Favoriete LinksLiens Favoris
TranslateTraduisezVertaal
List Qual. EC 2017Liste Qual. EC 2017
ResultsRésultatsResultaten
List St Ferd.Lijst St Ferd.Liste St Ferd.
KingsCupKingsCupKingsCup
EsseneTrialEsseneTrialEsseneTrial
4th Bosdreeftrial4de Bosdreeftrial4ème Bosdreeftrial
List HoevetrialListe HoevetrialLijst Hoevetrial
Balen 2017Balen 2017Balen 2017
RegistrationInscriptionsInschrijvingen
List STCListe STCLijst STC
Qualif EC17Kwalif EC17Qualif EC17
NewsNieuwsNouveaux
List BBCC_2017Lijst BBCC_2017Liste BBCC_2017
Reg BBCC 2017Ins BBCC 2017Inscr BBCC 2017
Binderveld 2017Binderveld 2017Binderveld 2017
List BinderveldListe BinderveldLijst Binderveld
List DenderTrialLijst DenderTrialListe DenderTrial
DendertrialDendertrialDendertrial
Qualif EC18Kwalif EC18Qualif EC18
Halloween trial 2017Halloween trial 2017Halloween 2017
List HalloweenListe HalloweenLijst Halloween
Belg Champ Cl3 17Champ Belge Cl3 17Belg Kamp Cl3 17
List BC Kl3 17Liste CB Cl3 17Lijst BK Kl3 17
List de DenderListe De denderLijst De Dender
List Kesterheide 17Liste Kesterheide 17Lijst Kesterheide 17
Labyrinth 2017Doolhof 2017Labyrinthe 2017
List Labyrinth 17Lijst Doolhof 17Liste Labyrinthe 17
Status Cl 1->2->3Status Kl 1->2->3Promo Cl 1->2->3
BK Kl 3 2017CB Cl 3 2017BC Cl 3 2017
Halloween 2017Halloween 2017Halloween 2017
List Christmas 2017Liste Noël 2017Lijst Kerstballen 2017
Christmas trial 2017Conc Noël 2017Kerstballen trial 2017
Labyrint 2017Labyrinthe 2017Doolhof 2017
Labyrint 2017Labyrinthe 2017Doolhof 2017
Christmas Trial 17Noël 17Kerstb 17
Christmas 17Noël 17Kerstb 17
StPatrick 2018StPatrick 2018StPatrick 2018
List StPatrickLijst StPatrickListe StPatrick
List Airport 2018Liste Airport 2018Lijst Airport 2018
OrganizersOrganisatorenOrganisateurs
Balen Trial March 2018Balen Trial Mars 2018Balen Trial Maart 2018
List Balen Mar 18Liste Balen Mar 18Lijst Balen Mar 18
Kelcht.. Trial 18Kelcht.. Trial 18Kelcht.. Trial 18
List Kelchter.. 18Lijst Kelchter.. 18Liste Kelchter.. 18
Org KelchterhoefOrg KelchterhoefOrg Kelchterhoef
St Patrick 2018St Patrick 2018St Patrick 2018
List BBCC Classic 2018Liste BBCC Classic 2018Lijst BBCC Classic 2018
St Ferd Trial 2018St Ferd Trial 2018Conc. St Ferd 2018
List St Ferd 18Lijst St Ferd 18Liste St Ferd 18
Airport Trial 2018Airport Trial 2018Conc. Airport 2018
Lijst BK Pinkst. trial Liste CB Pinkst. List BC Pinkst.
BK Pinkster. 18CB Pentecôte 18BC Pentecost 18
Kelchterhoef 2018Kelchterhoef 2018Kelchterhoef 2018
Essene 2018Essene 2018Essene 2018
List Essene 18Liste Essene 18Lijst Essene 18
BBCC Classic 2018 (EC18)BBCC Classic 2018 (EC18)BBCC Classic 2018 (EC18)
Qualif EC2018 06-18Kwalif EK2018 06-18Qualif CE2018 06-18
List EC2018 06-18Liste CE2018 06-18Lijst EK2018 06-18
King Trial 18Conc King 18King Trial 18
List King 18Liste King 18Lijst King 18
Essene KC 18Essene KC 18Essene KC 18
List Challenger 18Liste Challenger 18Lijst Challenger 18
List Kinrooi 18Liste Kinrooi 18Lijst Kinrooi 18
List Waterloo 2018Liste Waterloo 2018Lijst Waterloo 2018
List Team Trial 18Liste Team Trial 18Lijst Team Trial 18
Dender Trial 2018Dendertrial 2018Concours Dender 2018
List Dender Trial 2018Lijst Dendertrial 2018Liste concours Dender 2018
Waterloo 18Waterloo 18Waterloo 18
Jalhay 2018Jalhay 2018Jalhay 2018
AllSaints 18Toussaint 18Allerh. 18
List allSaints18Lijst Allerh. 18Liste Toussaint 18
List Fraiture TrialListe Conc FraitureLijst Fraiture Trial
AllSaints 18Toussaint 18AllerH 18
Christmas 2018Noël 2018KBT 2018
Christmas Trial KC and EC19Concours Noël KC et CE19Kerstballentrial KC en EK19
Hill trial 19 Kl2Concours Hill 19 Cl2Hill trial 19 Cl2
Hill trial 19 Kl3 PreKwal Concours Hill trial 19 Cl3 PreQual Hill trial 19 Cl3 PreQual
Kagge trial 19 Kl3 PreKwalConcours Kagge 19 Cl3 PrequalKagge trial 19 Cl3 PreQual
Lijst Hill19 Kl2Liste Hill19 Cl2Lijst Hill19 Cl2
Lijst Hill19 Kl3Liste Hill19 Cl3List Hill19 Cl3
Lijst Kagge19 Kl3Liste Kagge19 Cl3List Kagge19 Cl3
Rangschikking voor Kwalificatie EC19 (Continental 2019)

Per wedstrijddag worden de gelopen punten omgezet in procenten. Het punt van de dagwinnaar wordt omgerekend naar 100%, al de punten van de andere handlers worden hierop herrekend.

vb. Persoon x is dagwinnaar met 75 punten. 75 wordt 100. Nummer twee heeft 60 punten dus wordt herrekend, 60 : 75 = 0.8 -> 0.8x 100 = 80.

Op het einde van al de gelopen wedstrijden zullen de 8 beste resultaten samengeteld worden om de 20 deelnemers aan het kwalificatie-weekend te selecteren. .

Legende

In de tabel hieronder wordt de volgende legende gehanteerd:

DEND= De Dender trial (09/2018)

JALH = Jalhay trial (10/2018)

BIND = Binderveld Trial (10/2018)

BALA= Balen A Trial (01/11/2018 - 02/11/2018)

BALB= Balen B Trial (03/11/2018 - 04/11/2018)

FRAIT= Fraiture trial (11/2018)

KBT= Kerstballentrial (12/2018)

BBCC= BBCC trial (04/2019)

TotPnt = Totaal van de behaalde kwalificatiepunten. De kwalificatiepunten zijn de wedstrijdpunten herrekend naar 100%

Alle punten zijn weergegeven in procenten zoals hierboven uitgelegd. De eerste rij voor elke deelnemer zijn de resultaten voor de dag 1 van de Trial.

De tweede rij voor elke deelnemer zijn de resultaten voor de dag 2 van de Trial.

TotPnt8 = Totaal van de behaalde kwalificatiepunten met inachtname van de 8 beste resultaten.

Klasse 3

Stacks Image 299
Aantal wedstrijddagen= 14

Rank 1 tot Rank 20 worden geselecteerd voor het kwalificatie weekend continental 2019.

Classement pour la pre Qualification CE 19 (Continental 2019)

Les points de chaque jour de compétition sont recalculé en pourcent. Les points du vainqueur de la journée sont convertis en 100%. les points des autres conducteurs sont adaptés au pro rata du vainqueur.

Ex. Conducteur x est le vainqueur avec 75 points. 75 devient 100. Le numéro 2 a 60 points et obtient donc 60 : 75 = 0.8 -> 0.8 x 100 = 80.

Les 20 participants au weekend de qualification seront sélectés sur base des 8 meilleurs résultats qu'ils auront obtenus durant les journées de pré-qualification.

Légende

DEND= De Dender trial (09/2018)

JALH = Jalhay trial (10/2018)

BIND = Binderveld Trial (10/2018)

BALA= Toussaint A Trial (11/2018)

BALB= Toussaint B Trial (11/2018)

FRAIT= Fraiture trial (11/2018)

KBT= Kerstballentrial (concours de Noël)(12/2018)

BBCC= BBCC trial (04/2019)

TotPnt = Total des points de qualifications obtenus. Les points de qualification sont les résultats recalculés sur la base 100 comme décrit ci dessus.

La première rangée reprend les points de la première journée. La deuxième rangée est réservée aux points de la seconde journée.

TotPnt8 = Total des 8 meilleurs résultats obtenu par conducteur.

Classe 3

Stacks Image 297
Nombre jours de compétition=14

Les Rangs 1 à 20 sont sélectés pour le weekend de qualification.

Results for the pre-qualification EC19 (Continental 2019)

The points of a competition day are converted to a percentage. This means that the points of the winner of the day are converted to 100. The results of the other participants are calculated in pro rata of the score of the winner.

ex. Person X won the trial with 75 points. These 75 points become 100 qualification points. Number 2 of the day has got 60 points. This becomes 60/75*100= 80 qualification points.

The 20 participants selected to the qualification weekend are those with the highest sum of 8 best scores in the pre-qualification competition days.

Legend

The following abbreviations are used in the table below:

DEND= De Dender trial (09/2018)

JALH = Jalhay trial (10/2018)

BIND = Binderveld Trial (10/2018)

BALA= AllSaints A Trial (11/2018)

BALB= AllSaints B Trial (11/2018)

FRAIT= Fraiture trial (11/2018)

KBT= Kerstballentrial (concours de Noël)(12/2018)

BBCC= BBCC trial (04/2019)

TotPnt = Total of the qualification points. The qualification points are the points of the day recalculated on the base 100%./p> All the points are percentage points as explained in the previous paragraphs.The first row presents the results of the first day of a trial, the second row the second day.

TotPnt8 = Total of the qualification points for an handler based on his 8 best results.

Class 3

Stacks Image 295
Number of competition days=14

Rank 1 to 20 will go to the EC19 qualification weekend.

RankHandlerDogDendJalhBindBalaBalbFraitKBTBBCCTotPntTotPnt8
1 Eliane Verboven Ellis 100,00 97,85 88,89 100,00 89,89 0,00 89,42 1217,50 781,40
92,31 95,45 100,00 95,79 100,00 82,89 85,00
2 Eliane Verboven Mona 91,18 94,62 95,56 78,89 86,52 100,00 98,08 1194,33 771,55
83,65 100,00 96,12 85,26 88,46 0,00 96,00
3 Marcel Peeters Ghlen 96,08 100,00 92,22 0,00 97,75 0,00 0,00 834,85 763,00
94,23 0,00 71,84 90,53 95,19 0,00 97,00
4 Marcel Peeters Sweep 74,51 80,65 92,22 0,00 96,63 82,42 77,88 1044,11 737,03
82,69 0,00 94,17 97,89 74,04 100,00 91,00
5 Chris Caerts Mac 0,00 86,02 83,33 67,78 88,76 96,70 100,00 801,33 733,55
0,00 97,73 0,00 91,58 89,42 0,00 0,00
6 Paul Wellemans Lenz 88,24 63,44 88,89 72,22 100,00 73,63 85,58 1075,34 723,98
100,00 0,00 64,08 95,79 86,54 78,95 78,00
7 Johan Blockx Meg 90,20 0,00 96,67 84,44 69,66 0,00 80,77 925,19 710,64
88,46 0,00 67,96 86,32 76,92 90,79 93,00
8 Jef Vanlaer Pam 85,29 76,34 91,11 62,22 0,00 50,55 92,31 969,09 707,24
99,04 72,73 90,29 86,32 77,88 0,00 85,00
9 Paul Van Hoof (Jock) Zeb 70,59 77,42 95,56 57,78 84,27 86,81 74,04 947,42 687,93
96,15 0,00 67,96 73,68 0,00 63,16 100,00
10 Johan Blockx Mirk 86,27 0,00 54,44 68,89 0,00 95,60 87,50 868,37 678,03
95,19 0,00 75,73 96,84 71,15 69,74 67,00
11 Marcel Peeters Lyn 79,41 77,42 82,22 0,00 79,78 78,02 88,46 808,19 661,51
0,00 0,00 0,00 91,58 84,62 73,68 73,00
12 Filip Vandamme Gael 0,00 100,00 82,22 80,00 84,27 63,74 76,92 872,47 660,75
78,85 79,55 0,00 78,95 76,92 71,05 0,00
13 Jacqueline Galand Neal 91,18 66,67 54,44 0,00 92,13 46,15 76,92 818,64 653,57
84,62 0,00 0,00 97,89 71,15 64,47 73,00
14 Arjan Venema Link 0,00 65,59 77,78 70,00 86,52 0,00 87,50 759,47 651,77
0,00 0,00 70,87 90,53 85,58 42,11 83,00
15 Ann Verhulst Quinn 85,29 81,72 77,78 0,00 22,47 36,26 80,77 759,94 649,28
72,12 87,50 0,00 82,11 51,92 0,00 82,00
16 Wiet van Dongen BaW Zac 80,39 0,00 100,00 0,00 0,00 95,60 88,46 645,55 645,55
31,73 0,00 66,99 87,37 0,00 0,00 95,00
17 Roger Franssen Zohra 85,29 58,06 66,67 55,56 0,00 79,12 78,85 887,00 644,21
87,50 81,82 0,00 74,74 62,50 82,89 74,00
18 Jacqueline Galand Cap 94,12 66,67 70,00 0,00 85,39 0,00 75,00 767,25 639,92
61,54 0,00 0,00 92,63 72,12 65,79 84,00
19 Els Lyphout Chips 0,00 80,65 82,22 0,00 76,40 0,00 83,65 637,57 637,57
0,00 90,91 0,00 74,74 75,00 0,00 74,00
20 Johan Hugelier Kate 86,27 62,37 94,44 0,00 44,94 38,46 0,00 764,02 629,30
87,50 70,45 0,00 85,26 75,00 51,32 68,00
21 Francis Krauth Obiwan 79,41 60,22 75,56 0,00 95,51 0,00 57,69 734,54 628,08
0,00 81,82 51,46 100,00 77,88 0,00 55,00
22 Alain Cools Jerry 89,22 75,27 46,67 0,00 69,66 0,00 52,88 721,06 621,51
75,96 85,23 0,00 0,00 79,81 72,37 74,00
23 Marc Boudt Rob 95,10 73,12 74,44 0,00 52,81 30,77 50,00 747,77 614,20
82,69 67,05 0,00 82,11 57,69 0,00 82,00
24 Christian Sevenants Moss 96,08 0,00 73,33 70,00 0,00 0,00 71,15 710,42 603,52
66,35 51,14 64,08 90,53 55,77 0,00 72,00
25 Rudi Collin Denwyn Spyke 61,76 86,02 70,00 22,22 79,78 59,34 40,38 865,96 591,81
84,62 63,64 58,25 61,05 75,00 32,89 71,00
26 Guy Van Cutsem Kep 81,37 0,00 0,00 72,22 0,00 47,25 67,31 688,76 583,81
80,77 87,50 61,17 69,47 57,69 0,00 64,00
27 Ronald De Beukelaer Mel 78,43 39,78 66,67 72,22 60,67 0,00 65,38 720,75 581,63
56,73 92,05 55,34 89,47 0,00 0,00 44,00
28 Ines Broes Moss 93,14 64,52 77,78 0,00 0,00 0,00 87,50 575,83 575,83
79,81 84,09 0,00 0,00 0,00 0,00 89,00
29 Marc Boudt Arrow 72,55 74,19 64,44 0,00 0,00 71,43 63,46 648,05 570,87
0,00 69,32 27,18 89,47 50,00 0,00 66,00
30 Robert Meyers Mac 86,27 53,76 47,78 0,00 0,00 68,13 70,19 699,16 561,54
46,15 73,86 43,69 92,63 0,00 48,68 68,00
31 Wiet van Dongen BaW Quaya 85,29 0,00 86,67 57,78 0,00 0,00 64,42 557,78 557,78
66,35 0,00 61,17 62,11 0,00 0,00 74,00
32 Annie Vanderlinck Alec 89,22 0,00 0,00 52,22 0,00 0,00 57,69 582,82 546,82
79,81 60,23 57,28 82,11 68,27 0,00 36,00
33 Antoine Cools Usk 0,00 0,00 91,11 0,00 0,00 65,93 48,08 539,36 539,36
0,00 0,00 81,55 66,32 64,42 78,95 43,00
34 Ben De Kerf Nell 93,14 0,00 76,67 0,00 0,00 0,00 83,65 529,08 529,08
96,15 0,00 84,47 0,00 0,00 0,00 95,00
35 Paul Reynders Mosh 94,12 0,00 88,89 0,00 65,17 68,13 0,00 524,47 524,47
83,65 0,00 48,54 0,00 75,96 0,00 0,00
36 Hilde De Waerhert Gaz Roy 44,12 0,00 0,00 90,00 71,91 50,55 0,00 562,02 523,86
73,08 0,00 76,70 57,89 59,62 38,16 0,00
37 Nathalie de Spa Dot 0,00 72,04 67,78 54,44 57,30 0,00 0,00 500,84 500,84
0,00 57,95 52,43 71,58 67,31 0,00 0,00
38 Gerda Luypaers Rhum 85,29 79,57 48,89 0,00 0,00 34,07 57,69 488,16 488,16
74,04 59,09 49,51 0,00 0,00 0,00 0,00
39 Marc Boudt Skipper 84,31 69,89 58,89 0,00 78,65 0,00 0,00 485,54 485,54
80,77 0,00 0,00 50,53 62,50 0,00 0,00
40 Marc Van der Meeren Kila 0,00 0,00 0,00 0,00 53,93 68,13 86,54 484,48 484,48
0,00 0,00 0,00 87,37 70,19 51,32 67,00
41 Nathalie de Spa Big Ben 0,00 73,12 60,00 53,33 49,44 0,00 0,00 467,95 467,95
0,00 56,82 66,02 62,11 47,12 0,00 0,00
42 Gerda Luypaers Jake 90,20 81,72 71,11 0,00 0,00 0,00 0,00 426,55 426,55
97,12 0,00 86,41 0,00 0,00 0,00 0,00
43 Eugeen Kennes Jed 0,00 0,00 91,11 0,00 65,17 0,00 64,42 394,63 394,63
0,00 0,00 0,00 0,00 76,92 0,00 97,00
44 Raf Dewinter Maeglin Maid 64,71 55,91 68,89 0,00 0,00 0,00 0,00 388,15 388,15
75,00 55,68 67,96 0,00 0,00 0,00 0,00
45 Luc Raedemaekers Sky 44,12 0,00 0,00 0,00 84,27 0,00 0,00 285,88 285,88
77,88 0,00 79,61 0,00 0,00 0,00 0,00
46 Tineke Eeckhout Jack 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,23 243,85 243,85
78,85 46,59 27,18 0,00 0,00 0,00 47,00
47 Johny Dugardijn Jack 0,00 0,00 0,00 0,00 40,45 0,00 50,00 218,64 218,64
0,00 0,00 0,00 0,00 70,19 0,00 58,00
48 Paul Wellemans Olly 0,00 0,00 0,00 62,22 50,56 0,00 0,00 198,36 198,36
0,00 0,00 0,00 0,00 85,58 0,00 0,00
49 Guy Van Cutsem Sem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,96 141,96 141,96
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66,00
50 Tineke Eeckhout Tess 0,00 0,00 0,00 51,11 51,69 0,00 0,00 137,75 137,75
0,00 0,00 34,95 0,00 0,00 0,00 0,00
51 Steven Janssens Nseb 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,19 135,19 135,19
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,00
52 Raf Dewinter Trigger 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,38 132,38 132,38
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,00
53 Françoise Engels Hope 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,69 128,74 128,74
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71,05 0,00
54 Francis Krauth Pop 0,00 0,00 63,33 0,00 0,00 0,00 0,00 118,67 118,67
0,00 0,00 55,34 0,00 0,00 0,00 0,00
55 Beatrix Baumann Wassili 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,11 67,11
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,11 0,00
56 Katharine Wheeler Bob 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,38 40,38 40,38
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00