NewsNouveauxNieuws
ArticlesStatutsStatuten
CalendarCalendrierKalender
QualificationQualificationsKwalificatie
OpenOpenOpen
Trial ResultsRésultats ConcoursTrial resultaten
ClinicsClinicsClinics
ContactContactContact
About usInfoOver ons
Becoming memberDevenir membreLid worden
Qualif WorldQualif WorldKwalif World
Open ResRes OuvertsOpen Res
FotosPhotosGalerij
Dender Qualif 2016Dender Qualif 2016Dender Kwalif 2016
Rules Qualif 16/17Régl.Qualif. 16/17Regl.Kwalif. 16/17
Rules Qualif 17/18Régl.Qualif. 17/18Regl.Kwalif. 17/18
HomeAccueil
Kalender alle eventsCalendrier global
Regl. inwendige ordeRègl. interne
Favoriete LinksLiens Favoris
TranslateTraduisezVertaal
List Qual. EC 2017Liste Qual. EC 2017
ResultsRésultatsResultaten
List St Ferd.Lijst St Ferd.Liste St Ferd.
KingsCupKingsCupKingsCup
EsseneTrialEsseneTrialEsseneTrial
4th Bosdreeftrial4de Bosdreeftrial4ème Bosdreeftrial
List HoevetrialListe HoevetrialLijst Hoevetrial
Balen 2017Balen 2017Balen 2017
RegistrationInscriptionsInschrijvingen
List STCListe STCLijst STC
Qualif EC17Kwalif EC17Qualif EC17
NewsNieuwsNouveaux
List BBCC_2017Lijst BBCC_2017Liste BBCC_2017
Reg BBCC 2017Ins BBCC 2017Inscr BBCC 2017
Binderveld 2017Binderveld 2017Binderveld 2017
List BinderveldListe BinderveldLijst Binderveld
List DenderTrialLijst DenderTrialListe DenderTrial
DendertrialDendertrialDendertrial
Qualif EC18Kwalif EC18Qualif EC18
Halloween trial 2017Halloween trial 2017Halloween 2017
List HalloweenListe HalloweenLijst Halloween
Belg Champ Cl3 17Champ Belge Cl3 17Belg Kamp Cl3 17
List BC Kl3 17Liste CB Cl3 17Lijst BK Kl3 17
List de DenderListe De denderLijst De Dender
List Kesterheide 17Liste Kesterheide 17Lijst Kesterheide 17
Stacks Image 243
Onze sponsor van de KingscupNotre sponsor de la KingscupOur sponsor for the Kingscup

Kingspetfood

Moorselbaan 252

9300 Aalst

Kingspetfood

Rangschikking voor King Cup na 8 wedstrijddagen (Bosdreef Essene St Ferdinand Trial STC)

Voor de Kingcup, klasse 1 en 2, wordt er een percentage gebruikt om uiteindelijk de eindwinnaar aan te duiden.

Per wedstrijddag worden de gelopen punten omgezet in procenten. Het punt van de dagwinnaar wordt omgerekend naar 100%, al de punten van de andere handlers worden hierop herrekend.

vb. Persoon x is dagwinnaar met 75 punten. 75 wordt 100. Nummer twee heeft 60 punten dus wordt herrekend, 60 : 75 = 0.8 0.8x 100 = 80.

Op het einde van al de gelopen wedstrijden zal er 80% van de eindresultaten meetellen om de eindwinnaar bekend te maken. Dit wil zeggen dat als er 12 eindresultaten zijn,de 3 slechtste punten wegvallen.

Legende

In de tabel hieronder wordt de volgende legende gehanteerd:

BDT = Bosdreeftrial

Ferd = St Ferdinand trial

Dend =Denderstreek Trial

FSB =FSB Trial

STC =Sheepdog Training Center Trial

KBT =KerstBallen Trial

Tot = Totaal van de behaalde kwalificatiepunten. De kwalificatiepunten zijn de wedstrijdpunten herrekend naar 100%

Alle punten zijn weergegeven in procenten zoals hierboven uitgelegd. De eerste rij voor elke deelnemer zijn zijn resultaten voor de dag 1 van de Trial.

De tweede rij voor elke deelnemer zijn zijn resultaten voor de dag 2 van de Trial.

Tot_80% = Totaal van de behaalde kwalificatiepunten met inachtname van de 80% regel.

Dit geeft het effect weer van de 80% regel op de voorlopige stand voor de Kingcup. In onderstaande tabel staat vermeld dat er tot nu toe 8 wedstrijddagen gelopen zijn. De 80 % regel rond af naar beneden.

Het aantal wedstrijddagen door de 80% regel is dus 8 * 0,8 = 6,4 afgerond naar beneden is 6 wedstrijddagen.

De 2 slechtste resultaten tellen dus niet mee.

Klasse 1

Stacks Image 251
Onze sponsor van de KingscupNotre sponsor de la KingscupOur sponsor for the Kingscup

Kingspetfood

Moorselbaan 252

9300 Aalst

Kingspetfood

Classement de la Kingcup après 8 jours de compétition (Bosdreef - Essene - St Ferdinand Trial - STC)

Un pourcentage est utilisé pour calculer les résultats de la Kingcup et déterminer le vainqueur de cette compétition pour classe 1 et 2.

Les points obtenus lors d'un jour de compétition sont convertis vers un pourcentage de la façon suivante: le vainqueur du jour de compétition obtient 100 points de qualification ou un pourcentage de 100%

Ex. Personne x est vainqueur de la journée avec un résultat de 75 points. 75 est recalculé pour un score de 100% -> 75/75*100 . Numéro 2 a obtenu 60 points. Son score en points de qualification est 60/75*100= 80 points de qualification.

Le score total pour la Kingcup est calculé par la règle de 80%. Cette règle permet à la fin de la compétition de prendre uniquement 80% des résultats en compte. Sur un total de 12 jours de compétions, les 3 résultats les plus faibles seront ignorés.

Légende

La table si dessous reprend les informations suivantes:

BDT = Bosdreeftrial

Ferd = St Ferdinand trial

Dend =Denderstreek Trial

FSB =FSB Trial

STC =Sheepdog Training Center Trial

KBT =KerstBallen Trial

Tot = Total des points de qualification obtenu. Les points de qualifications sont les résultats des concours recalculés sur une base de 100%.

Tous les points sont présentés en points de qualification. La première rangée pour chaque participant correspond aux résultats du premier jour du concours, la seconde rangée aux résultats du second jour de concours.

Tot_80% = Total des points de qualification en tenant compte de la règle de 80%.

Ceci montre l'effet de la règle de 80% sur les résultats intérimaires de la Kingcup. La table ci desous comprend un total de 8 jours de compétition qui sont réduit par la règle de 80% à 6 jours de compétition (8 * 80% = 6,4 arrondi vers le bas= 6 jours de compétition 80%.

Classe 1

Stacks Image 264
Onze sponsor van de KingscupNotre sponsor de la KingscupOur sponsor for the Kingscup

Kingspetfood

Moorselbaan 252

9300 Aalst

Kingspetfood

Results of the Kingcup after 6 days of competition (Bosdreef , essene and St Ferdinand Trial)

A percentage is used for the calculation of the results of the Kingcup and to elect the winner of the competition. The competition is hold in Class 1 and in Class 2.

The results during à competiton day are recaclulated in a way that the winner of the day got 100 points (100%) and the other players an amount less then 100 equal to the percentage of their results as compared to the 100 score of the winner.

Ex. Person x has the best results of the day with a total of 75 points. The score of 75 is recalculated to a score of 100 qualification points (100%) -> 75/75 * 100 =100. Number 2 has obtained 60 points. His score expressed in qualification points will be 80 qualification points (60/75*100=80).

The total score for the Kingcup is calculated by appliance of the 80% rule. This rules allows to take only the 80% best results over all the competion days into account for the final score. The 20% lowest scores will be excluded of the total. Ex. The 2 lowest scores will be excluded on a compettion of 10 compettion days.

Legend

The table hereunder shows the following data:

BDT = Bosdreeftrial

Ferd = St Ferdinand trial

Dend =Denderstreek Trial

FSB =FSB Trial

STC =Sheepdog Training Center Trial

KBT =KerstBallen Trial

Tot = Total qualification points obtained. The qualification points are the results of the competition days recalculated on a base of 100 %.

All the scores are expressed in qualification points. The first row for a participant irepresents the results of the first day of the different trials taken into account. The second row represents the results of the participant in the second day of the trial.

Tot_80% = Total qualification points taking the 80% rule into account.

This shows the effect of the 80% rule on the intermediate results of the KingCup. The table shows for the moment only results or the 8 first competition days. These 8 days are reduced to 6 days by the 80% rule that applies and rounding to the lower unit (8*80%=6,4 rounded to 6).

Class 1

Klasse 1 Aantal wedstrijddagen = 8 - Aantal wedstrijddagen 80%=6

Classe 1 Nombre jours compétition = 8 - Nombre jours compétition 80%=6

Class 1 Competition days = 8 - Competition days 80%=6

RankRangRankHandlerConductHandlerHondChienDogBDTDendFerdSTCFSBKBTTotTot_80%
1 Carlette van Schaick Bill 100.00 0.00 89.47 96.74 558.48 558.48
98.84 0.00 79.76 93.67
2 Rudi Collin Jim 76.62 0.00 78.95 91.30 621.88 546.88
100.00 100.00 75.00 100.00
3 Johan Hugelier Lass 88.31 53.66 80.26 78.26 644.51 517.10
89.53 73.75 84.52 96.20
4 Alain Cools Jerry 68.83 87.80 65.79 65.22 557.75 492.53
80.23 0.00 100.00 89.87
5 Gino van Eeckhoudt Blue 74.03 85.37 100.00 0.00 458.32 458.32
47.67 76.25 75.00 0.00
6 Hans Vanmeenen Gael 55.84 74.39 76.32 75.00 541.94 443.24
76.74 77.50 42.86 63.29
7 Kristel Desmet Ziko 50.65 100.00 92.11 0.00 437.24 437.24
44.19 81.25 69.05 0.00
8 Rudi Collin Denwyn Spyke 37.66 74.39 65.79 63.04 355.23 355.23
47.67 0.00 66.67 0.00
9 Guy Van Cutsem Sem 93.51 58.54 59.21 0.00 347.77 347.77
66.28 0.00 70.24 0.00
10 Mathijs Cuijpers CJ 58.44 0.00 97.37 0.00 338.26 338.26
87.21 0.00 95.24 0.00
11 Nick Couwelier Bet 76.62 0.00 0.00 58.70 304.29 304.29
93.02 0.00 0.00 75.95
12 Roger Franssen Zohra 0.00 0.00 92.11 0.00 260.74 260.74
0.00 91.25 77.38 0.00
13 Lus Vercruysse Lotte 55.84 0.00 71.05 48.91 251.39 251.39
75.58 0.00 0.00 0.00
14 Tineke Eeckhout Jim 0.00 63.41 53.95 0.00 241.17 241.17
0.00 75.00 48.81 0.00
15 Glenn Nuyts Emma 0.00 0.00 68.42 80.43 217.61 217.61
0.00 68.75 0.00 0.00
16 Kristel Van Schaverbeke Torr 36.36 60.98 0.00 0.00 201.86 201.86
0.00 45.00 59.52 0.00
17 Wiet van Dongen Bob 0.00 0.00 0.00 100.00 200.00 200.00
0.00 0.00 0.00 100.00
18 Tina Eichler Copper 0.00 0.00 88.16 0.00 185.78 185.78
0.00 0.00 97.62 0.00
19 Wiet Van Dongen BaW Junior 0.00 82.93 0.00 0.00 181.68 181.68
0.00 98.75 0.00 0.00
20 David Vanhoorne Whisper 64.94 0.00 0.00 0.00 174.56 174.56
62.79 0.00 0.00 46.84
21 Lus Vercruysse Cap 0.00 0.00 0.00 78.26 168.13 168.13
0.00 0.00 0.00 89.87
22 Nathalie de Spa Dot 0.00 79.27 0.00 0.00 166.77 166.77
0.00 87.50 0.00 0.00
23 Sabine Weber Jay Jay 0.00 0.00 73.68 0.00 162.97 162.97
0.00 0.00 89.29 0.00
24 Christian Sevenants Moss 0.00 0.00 0.00 75.00 156.01 156.01
0.00 0.00 0.00 81.01
25 Geert van den Bossche Noore 0.00 75.61 0.00 0.00 155.61 155.61
0.00 80.00 0.00 0.00
26 Jan Engelmeier Leslie 0.00 0.00 77.63 0.00 153.82 153.82
0.00 0.00 76.19 0.00
27 Freddy Staelens Lynn 66.23 0.00 0.00 35.87 153.34 153.34
36.05 0.00 0.00 15.19
28 Sandra Nowak Madoc 0.00 0.00 55.26 0.00 138.60 138.60
0.00 0.00 83.33 0.00
29 Marc Boudt Arrow 94.81 0.00 0.00 0.00 136.67 136.67
41.86 0.00 0.00 0.00
30 Anja Vermeire Roy 0.00 0.00 0.00 46.74 136.61 136.61
0.00 0.00 0.00 89.87
31 Jos Eerdekens Chass 0.00 0.00 65.79 0.00 133.65 133.65
0.00 0.00 67.86 0.00
32 Muriel Vansimaeys Lou 0.00 0.00 0.00 78.26 132.69 132.69
0.00 0.00 0.00 54.43
33 Hanneke van Druten Meg 0.00 0.00 78.95 0.00 127.76 127.76
0.00 0.00 48.81 0.00
34 Fred Dekkers McGlenmore 0.00 0.00 59.21 0.00 125.88 125.88
0.00 0.00 66.67 0.00
35 Lus Vercruysse Mo 0.00 40.24 51.32 0.00 121.79 121.79
30.23 0.00 0.00 0.00
36 Jos Eerdekens Jack 0.00 0.00 75.00 0.00 100.00 100.00
0.00 0.00 25.00 0.00
37 Norbert Ahneman Glen 0.00 0.00 59.21 0.00 96.12 96.12
0.00 0.00 36.90 0.00
38 Tina Eichler Lynn 0.00 0.00 0.00 0.00 76.19 76.19
0.00 0.00 76.19 0.00
39 Kris Pennings Gismo 0.00 0.00 40.79 0.00 75.31 75.31
0.00 0.00 34.52 0.00
40 Wiet Van Dongen Sam 0.00 0.00 0.00 0.00 73.42 73.42
0.00 0.00 0.00 73.42
41 Karin Ahneman Hope 0.00 0.00 34.21 0.00 68.73 68.73
0.00 0.00 34.52 0.00
42 Luc Bex Roy 0.00 0.00 28.95 32.61 63.94 63.94
0.00 0.00 2.38 0.00
43 Marion van de Berg Winnah 0.00 0.00 44.74 0.00 63.78 63.78
0.00 0.00 19.05 0.00
44 Christianne De Wilde Nina 0.00 0.00 0.00 0.00 56.98 56.98
56.98 0.00 0.00 0.00
45 Guido De Braekeleer Matz 0.00 0.00 0.00 0.00 40.00 40.00
0.00 40.00 0.00 0.00
46 Sofie Strauven Jake 0.00 0.00 0.00 0.00 39.24 39.24
0.00 0.00 0.00 39.24
47 Heidi Lamborelle Mira 0.00 0.00 0.00 0.00 38.10 38.10
0.00 0.00 38.10 0.00
48 Jan Croimans Maggie 0.00 0.00 0.00 0.00 33.33 33.33
0.00 0.00 33.33 0.00
49 Hugo Sas Spot 0.00 0.00 0.00 0.00 29.07 29.07
29.07 0.00 0.00 0.00
50 Hanna Linneman Piu 0.00 0.00 0.00 0.00 26.74 26.74
26.74 0.00 0.00 0.00
51 Gino van Eeckhoudt Ness 0.00 0.00 0.00 0.00 18.99 18.99
0.00 0.00 0.00 18.99
52 Kim Oele Joep 0.00 0.00 0.00 0.00 17.44 17.44
17.44 0.00 0.00 0.00
53 Sabine Weber Anton 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
54 Stefaan Hallaert Zappa 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
55 Brigitte Doye Lily 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
56 Stefaan Hallaert Aiko 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
57 Sabrina Pelgrims Meggly 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
58 Werner Francois Jef 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
59 Elie Van Vaerenbergh Lila 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
60 Wiet Van Dongen Ruari 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00

Klasse 2

Aantal wedstrijddagen = 8 - Aantal wedstrijddagen 80%=6

Classe 2

Nombre jours compétition = 8 - Nombre jours compétition 80%=6

Class 2

Competition days = 8 - Competition days 80%=6

RankRangRankHandlerConductHandlerHondChienDogBDTDendFerdSTCFSBKBTTotTot_80%
1 Francis Krauth Obiwan 78.57 59.04 91.46 62.11 570.69 511.65
0.00 100.00 94.12 85.39
2 Arjan Venema Link 0.00 100.00 100.00 88.42 545.93 499.86
46.07 67.50 77.65 66.29
3 Luc Raedemaekers Sky 0.00 78.31 100.00 0.00 449.43 449.43
0.00 100.00 82.35 88.76
4 Tineke Eeckhout Jack 80.95 0.00 89.02 83.16 448.40 448.40
0.00 77.50 95.29 22.47
5 Filip Vandamme Gael 83.33 0.00 86.59 80.00 436.98 436.98
100.00 0.00 87.06 0.00
6 Steven Janssens Nseb 90.48 72.29 0.00 53.68 386.08 386.08
38.20 77.50 0.00 53.93
7 Wiet van Dongen BaW King 83.33 0.00 0.00 0.00 340.36 340.36
97.75 75.00 0.00 84.27
8 Gerda Luypaers Rhum 98.81 0.00 65.85 0.00 317.86 317.86
69.66 0.00 83.53 0.00
9 Freddy Staelens Jim 0.00 0.00 78.05 77.89 317.74 317.74
91.01 0.00 0.00 70.79
10 Katharine Wheeler Bob 0.00 0.00 74.39 65.26 317.57 317.57
0.00 85.00 42.35 50.56
11 Carlette van Schaick Charlie 70.24 0.00 86.59 0.00 306.65 306.65
66.29 0.00 83.53 0.00
12 Johny Dugardijn Moss 65.48 32.53 0.00 0.00 284.81 284.81
75.28 0.00 56.47 55.06
13 Wiet van Dongen BaW Zac 100.00 80.72 0.00 0.00 275.10 275.10
94.38 0.00 0.00 0.00
14 Guy Van Cutsem Spot 54.76 0.00 70.73 0.00 252.43 252.43
77.53 0.00 49.41 0.00
15 Nina Kole Tero 77.38 75.90 0.00 0.00 237.55 237.55
84.27 0.00 0.00 0.00
16 Freddy Staelens Jake 78.57 0.00 76.83 0.00 202.59 202.59
47.19 0.00 0.00 0.00
17 David Maree Kemi Meg 0.00 0.00 0.00 100.00 200.00 200.00
0.00 0.00 0.00 100.00
18 Raf Dewinter Trigger 0.00 0.00 65.85 45.26 198.18 198.18
0.00 0.00 87.06 0.00
19 Gerard Kokkedee Cap 0.00 89.16 0.00 0.00 187.91 187.91
0.00 98.75 0.00 0.00
20 Francis Krauth Pop 0.00 0.00 85.37 0.00 185.37 185.37
0.00 0.00 100.00 0.00
21 Tina Eichler Moss 0.00 0.00 92.68 0.00 182.09 182.09
0.00 0.00 89.41 0.00
22 Hilde De Waerhert Gaz Roy 96.43 0.00 0.00 0.00 180.70 180.70
84.27 0.00 0.00 0.00
23 Norbert Ahneman Mick 0.00 0.00 79.27 0.00 173.39 173.39
0.00 0.00 94.12 0.00
24 Peter Kole Jinu 88.10 0.00 0.00 0.00 160.01 160.01
71.91 0.00 0.00 0.00
25 Muriel Vansimaeys Pop 69.05 0.00 0.00 0.00 153.32 153.32
84.27 0.00 0.00 0.00
26 Marion van de Berg Hint 0.00 0.00 71.95 0.00 153.13 153.13
0.00 0.00 81.18 0.00
27 Michel Vanden Brande Lotte 67.86 0.00 0.00 0.00 133.03 133.03
65.17 0.00 0.00 0.00
28 Joseph Luyckx Tess 0.00 0.00 69.51 0.00 121.28 121.28
0.00 0.00 51.76 0.00
29 Leo Vangeel Boy 39.29 0.00 0.00 0.00 120.18 120.18
80.90 0.00 0.00 0.00
30 Els Holvoet Pip 0.00 0.00 56.10 0.00 113.40 113.40
57.30 0.00 0.00 0.00
31 Hans Kievit Mist 0.00 0.00 0.00 0.00 87.50 87.50
0.00 87.50 0.00 0.00
32 Jacqueline Galand Cap 0.00 0.00 0.00 43.16 86.98 86.98
0.00 0.00 0.00 43.82
33 Wiet van Dongen BaW Junior 0.00 0.00 0.00 0.00 84.27 84.27
0.00 0.00 0.00 84.27
34 Marion van den Berg Hint 0.00 0.00 0.00 0.00 78.75 78.75
0.00 78.75 0.00 0.00
35 Gino van Eeckhoudt Blue 0.00 0.00 0.00 0.00 66.29 66.29
0.00 0.00 0.00 66.29
36 Sofie Strauven Cap 0.00 0.00 0.00 64.21 64.21 64.21
0.00 0.00 0.00 0.00
37 Perry Jakobs Lynn 0.00 0.00 0.00 0.00 61.80 61.80
61.80 0.00 0.00 0.00
38 Bea Appeltans Lynn 0.00 0.00 0.00 57.89 57.89 57.89
0.00 0.00 0.00 0.00
39 Norbert Ahneman Lass 0.00 0.00 20.73 0.00 36.03 36.03
0.00 0.00 15.29 0.00
40 Omer Meul Ike 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
41 Omer Meul June 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
42 Pascal Avoux Spot 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
43 Roger Franssen Zohra 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
44 Bart Kenis Tes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
45 Carina Van Meerbeek Kite 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
46 Jean Pollet Mic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
47 Alain Cools Jerry 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
48 Gerard Kokkedee Liv 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
49 Annie Vanderlinck Kilcreen Lad 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
50 Karin Ahneman Staff 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
51 Marc Van der Meeren Maefi 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00